Konfirmation

Nu öppnar anmälan för Dig som vill konfirmeras! Vem är konfirmand? Konfirmand är Du som börjar 8:an i höst och som är nyfiken på att få hänga med andra ungdomar och lära sig mer om kristen tro. Vad handlar konfirmationen om? Konfirmationen handlar om kristen tro, och kristen tro handlar om livet. Vi pratar om grundläggande mänskliga frågor om vad som är ont, gott, relationer och meningen med livet. Du får även bli bekant med kyrkan, vad det är att fira gudstjänst, vara med om andakter och vad det har med livet att göra.

Konfirmation 

Det år du fyller fjorton är du välkommen till konfirmation. Här hittar du svar på vanliga frågor om konfirmation

Ifall du missade chansen till konfirmation i åttan är du även välkommen att delta när du går i nian. Du är även välkommen att höra av dig till oss om du har fler frågor. 

Vad gör man på träffarna?                  

Varje träff börjar med att vi äter smörgåsar och frukt tillsammans. Sedan hittar vi på olika aktiviteter som att kolla på film, baka, leka och måla. 

Plats, dag och tid?

-       Vi träffas i vårt tillfälliga församlingshem Kairo fest och konferens vid Kairobadet varje onsdag med start den 5 oktober 2022 kl. 16:30-18:30. Vi har inga träffar under skolloven.

     Vi åker på läger på påsklovet till Fårö kursgård på Gotland den 31 mars-5 april 2023.

Vet Du redan nu att Du vill konfirmera Dig så kan Du gå in och anmäla Dig på: https://www.svenskakyrkan.se/edsforsamling/konfirmation

 

 

Vanliga frågor om konfirmation
 
Vad innebär det att bli konfirmerad?
Konfirmandtiden är en unik chans att fördjupa sig i frågor som rör livet. Tillsammans med kompisar – nya och gamla – unga konfirmandledare och kyrkans personal funderar och resonerar vi om allt mellan himmel och jord. Tillsammans upptäcker vi Bibeln och funderar på frågor som: Finns Gud? Om Gud finns hur kan det då finnas så mycket ont som händer i världen? Vad innebär det att älska någon? Vad händer när vi dör?

 

                                                    

Måste jag tro på Gud för att bli konfirmand?
Det räcker att du är nyfiken på vad eller vem Gud är och att du vill veta mer. Tillsammans pratar vi och gör saker för att fundera kring vad tro är. Du är inte ensam om att fundera över livet. Varje år väljer omkring 30 000 tonåringar att konfirmeras i Svenska kyrkan.

 

Vad gör jag som konfirmand?
Konfirmanderna träffas regelbundet. Träffarna ser väldigt olika ut. Utöver att samtala och ställa frågor är musik, film, drama och andra kreativa aktiviteter vanliga inslag. Du får också vara med om olika gudstjänster. I Eds församling så åker vi även på ett läger till Fårö.

 

Mål med konfirmationen

Konfirmanderna får möjlighet att utforska sin relation till Gud och till sig själva. Konfirmandarbetets mål är att få de unga att förstå att de är älskade av Gud precis som de är.

Flera ledare
I kyrkorna håller ett arbetslag i konfirmationsarbetet. Arbetslaget i Eds församling består främst av prästen Jenny Nordstöm och ungdomar som är tidigare konfirmander, de kallas för Unga ledare.            

 

Åka på läger
Läger är en viktig del av konfirmandtiden. Att åka på läger under en kortare eller längre period ger stora möjligheter att lära känna sig själv och andra och skapa trygghet i gruppen. 

 

Fira gudstjänst
Att vara kyrka innebär att fira gudstjänst. Under konfirmandtiden får du lära känna och ta reda på vad det är att fira gudstjänst. Du får vara med om flera gudstjänster och kanske även prova olika former av gudstjänster för att hitta vad som passar dig. Antalet gudstjänster som du ska delta i får du veta när du börjar.

 

Konfirmationsgudstjänsten
Konfirmandtiden avslutas med en konfirmationsgudstjänst. Då får du tillfälle att visa din familj vad du och dina kompisar lärt er under er konfirmandtid. Hur din konfirmandgrupp visar det kan utformas på många olika sätt – det kan till exempel ske genom genom drama,  musik eller film. Konfirmandledarna lägger sina händer på var och en av konfirmandernas huvuden och ber för dem. I bönen lovar Gud, på samma sätt som i dopet, att alltid vara med dig, i din tur säger du ja till att vilja fortsätta utforska livet tillsammans med Gud.

 

För anmälan eller frågor. 

Kontakta Jenny Nordström, kyrkoherde i Eds församling.

 

 

Här anmäler du dig till konfirmation

Behandling av dina personuppgifter

För att du ska kunna delta i konfirmandverksamheten behöver vi spara och hantera nedanstående personuppgifter. Vi hanterar personuppgifter enligt gällande integritetslagstiftning och den rättsliga grunden här är berättigat intresse. Dessa uppgifter sparas tills konfirmationsläsningen och efterarbetet är avslutat. Uppgifter om konfirmationen bevaras i kyrkoböckerna. De uppgifter vi behandlar om dig kommer inte att säljas vidare och delas inte utanför Svenska kyrkan och för verksamheten nödvändiga samarbetspartner, t.ex. lägergårdar, om inte vi är skyldiga att göra så enligt lag. Vi överför aldrig uppgifter till ett land utanför EU.

Personuppgiftsansvarig är Eds församling, Eds kyrkväg 4, 194 91 i Upplands Väsby. Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av dina uppgifter. Detta gör du enklast genom att kontakta oss på eds.forsamling@svenskakyrkan.se eller 08 588 918 51. Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att framföra dem till tillsynsmyndigheten Datainspektionen/Integritetsskyddsmyndigheten.

Konfirmation

Varför händer onda saker i världen? Kan jag alltid vara mig själv? Vad ska jag bli i framtiden? Du är inte ensam att fundera över livet. Varje år väljer omkring 30 000 tonåringar att konfirmeras i Svenska kyrkan. Konfirmation handlar om Gud, livet och det du tycker är viktigt.