Bild på två glada killar
Foto: Magnus Aronsson

Konfirmation

Kom igen! Det blir kul! Det allra viktigaste med konfirmationen är DU. Funderar Du på om du ska konfirmeras? Här kan du läsa mer och göra din anmälan till pröva på träff och konfirmation.

konfirmation 

Det år du fyller fjorton är du välkommen till konfirmation. Här hittar du svar på vanliga frågor om konfirmation

Ifall du missade chansen till konfirmation i åttan är du även välkommen att delta när du går i nian. Du är även välkommen att höra av dig till oss om du har fler frågor. 

veckogruppen kommer att starta hösten 2021

Konfirmation: Våren 2022

Välkommen till veckogruppen, vi träffas en vardagkväll i veckan. Vi träffas i Eds Klockargård, Eds kyrkväg 4, mittemot Eds kyrka i Upplands Väsby. 

Veckogruppen träffas under hösten och träffas regelbundet tills konfirmation sker våren efter, som ett vanligt läsår alltså! Vi ses även några kvällar och helger under terminen. 

Eds församlings motto för konfatiden är: ”Kom igen! Det blir kul!” Under konfatiden kommer vi att leka, sjunga, fika och få chans att lära känna varandra och oss själva på djupet, samtidigt som vi lär oss mer om kristen tro.   

Här anmäler du dig till konfirmation

Behandling av dina personuppgifter

För att du ska kunna delta i konfirmandverksamheten behöver vi spara och hantera nedanstående personuppgifter. Vi hanterar personuppgifter enligt gällande integritetslagstiftning och den rättsliga grunden här är berättigat intresse. Dessa uppgifter sparas tills konfirmationsläsningen och efterarbetet är avslutat. Uppgifter om konfirmationen bevaras i kyrkoböckerna. De uppgifter vi behandlar om dig kommer inte att säljas vidare och delas inte utanför Svenska kyrkan och för verksamheten nödvändiga samarbetspartner, t.ex. lägergårdar, om inte vi är skyldiga att göra så enligt lag. Vi överför aldrig uppgifter till ett land utanför EU.

Personuppgiftsansvarig är Eds församling, Eds kyrkväg 4, 194 91 i Upplands Väsby. Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av dina uppgifter. Detta gör du enklast genom att kontakta oss på eds.forsamling@svenskakyrkan.se eller 08 588 918 51. Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att framföra dem till tillsynsmyndigheten Datainspektionen/Integritetsskyddsmyndigheten.

Anna Ortner

Eds församling

Samtal och stöd, Kyrkoherde

konfirmation i eds församling

Under konfirmationstiden kan du ställa vilka frågor du vill, om det viktiga, svåra och roliga i detta att vara människa. Vi förutsätter inte att du tror på Gud eller kallar dig kristen. Vi vill ge dig en chans att lära känna dig själv lite bättre och ta reda på vad den kristna tron kan handla om.

Under konfirmandtiden får du tillfälle att fundera på och prata om vem du är och vad du tror du på. Du får diskutera trosfrågor. Vem är Jesus? Vad står han för? Vad har det för betydelse idag? Men också grundläggande mänskliga frågor om vad som är ont och gott, kärlek, sex, vänskap och meningen med livet. 

Verksamheten bygger på att du ska ha kul och känna att du utvecklas. Många av våra konfirmander upplever att de under konfirmandtiden fått bättre självförtroende och vågat bjuda mer på sig själva.

Läs mer på Svenska kyrkans nationella sidor om vad det innebär med konfirmation!