Foto: Frida Gustafsson

Kyrkogårdsförvaltningen

Kontakta oss om du har frågor som rör kyrkogården, begravning, gravplatser, gravar, urnsättning, minneslund, askgravplats, gravskick, gravstenssäkring, gravsättningsformer eller liknande.

Ordinarie telefontider 
Måndag, 10.00-12.00
Tisdag, 10.00-12.00
Onsdag, 13.00-15.00
Torsdag, 10.00-12.00
Fredag, 10.00-12.00

Övriga tider efter överenskommelse.

Telefon: 08- 588 918 63
E-post: eds.kyrkogardsforvaltning@svenskakyrkan.se