En kåsa i trä står fylld med kaffe på en träbänk.
Foto: Johannes Frandsen /Ikon

Pilgrimsvandra i Eds församling

och utforska din andlighet

Alltsedan urkyrkan har människor vandrat de senaste åren har intresset för pilgrimsvandringar ökat i hela Skandinavien. Allt fler tar tag i en nytäljd stav, plockar fram en ryggsäck ur garderoben, hittar ett par ingångna kängor, sätter en skyddande hatt på huvudet och ger sig ut på vägar och stigar i det väntande landskapet.

Genom Eds församling passerar Ingegerdsleden som går från Uppsala domkyrka till Jakobs kyrka i Stockholm. Frihet, enkelhet, tystnad, bekymmerslöshet, långsamhet, andlighet och delande är sju ord, som väckt tankar hos många vandrare sedan de benämts som Pilgrimens sju nyckelord någon gång på 1990-talet.

Att vandra med de sju orden kan väcka en ny andlig medvetenhet hos den som vandrar. Det kan handla om att något saknas i det egna livet. Så föds en längtan efter att få mer utrymme för just det ordet i den egna vardagen.

Vart är du på väg i ditt liv? Söker du mening och mål och vill använda vandring som ett sätt att komma vidare?

Pilgrimsvandra med oss

I höst kan du vara med och pilgrimsvandra runt om i Upplands Väsby

Om pilgrimsvandring på Svenska kyrkans nationella sidor

Ett led människor går på en stig bland lövträd.

Vandra i Sverige – gå en pilgrimsvandring

I Sverige finns över 40 pilgrimsleder. Du kan vandra själv eller tillsammans med andra. På en pilgrimsvandring vårdar du både kropp och själ.

Digital pilgrimsvandring

Telefonen bär vi alltid med oss. Har du tänkt på att den kan vara din bönbok?