En kåsa i trä står fylld med kaffe på en träbänk.
Foto: Johannes Frandsen /Ikon

Pilgrimsvandra i Eds församling

och utforska din andlighet

Alltsedan urkyrkan har människor vandrat de senaste åren har intresset för pilgrimsvandringar ökat i hela Skandinavien. Allt fler tar tag i en nytäljd stav, plockar fram en ryggsäck ur garderoben, hittar ett par ingångna kängor, sätter en skyddande hatt på huvudet och ger sig ut på vägar och stigar i det väntande landskapet.

Genom Eds församling passerar Ingegerdsleden som går från Uppsala domkyrka till Jakobs kyrka i Stockholm. Frihet, enkelhet, tystnad, bekymmerslöshet, långsamhet, andlighet och delande är sju ord, som väckt tankar hos många vandrare sedan de benämts som Pilgrimens sju nyckelord någon gång på 1990-talet.

Att vandra med de sju orden kan väcka en ny andlig medvetenhet hos den som vandrar. Det kan handla om att något saknas i det egna livet. Så föds en längtan efter att få mer utrymme för just det ordet i den egna vardagen.

Vart är du på väg i ditt liv? Söker du mening och mål och vill använda vandring som ett sätt att komma vidare?

Bredvid stigen i skogen sitter en pinne med markeringen för pilgrimsled.

Pilgrimsvandra med oss

I år kan du vara med och pilgrimsvandra runt om i Upplands Väsby

Om pilgrimsvandring på Svenska kyrkans nationella sidor

Ett led människor går på en stig bland lövträd.

Vandra i Sverige – gå en pilgrimsvandring

I Sverige finns över 40 pilgrimsleder. Du kan vandra själv eller tillsammans med andra. På en pilgrimsvandring vårdar du både kropp och själ.