Pilgrimsvandring på Katarinaleden. Riseberga - Vadstena 18-24 maj 2020.
Foto: Magnus Aronson /Ikon

Pilgrimsvandra i Eds församling

Kände du till Ingegärdsleden som löper genom Eds församling? Kanske är du en av dem som i vandringen tillåter dig att upptäcka en djupare dimension av livet, utforska din andlighet?

Alltsedan urkyrkan har människor vandrat de senaste åren har intresset för pilgrimsvandringar ökat i hela Skandinavien. Allt fler tar tag i en nytäljd stav, plockar fram en ryggsäck ur garderoben, hittar ett par ingångna kängor, sätter en skyddande hatt på huvudet och ger sig ut på vägar och stigar i det väntande landskapet.

Genom Eds församling passerar Ingegerdsleden som går från Uppsala domkyrka till Jakobs kyrka i Stockholm. Frihet, enkelhet, tystnad, bekymmerslöshet, långsamhet, andlighet och delande är sju ord, som väckt tankar hos många vandrare sedan de benämts som Pilgrimens sju nyckelord någon gång på 1990-talet.

Att vandra med de sju orden kan väcka en ny andlig medvetenhet hos den som vandrar. Det kan handla om att något saknas i det egna livet. Så föds en längtan efter att få mer utrymme för just det ordet i den egna vardagen.

Vart är du på väg i ditt liv? Söker du mening och mål och vill använda vandring som ett sätt att komma vidare?

Ta kontakt om du vill vandra med oss!

Anna Ortner

Eds församling

Samtal och stöd, Kyrkoherde

Annika Stenvall

Eds församling

Komminister vikarierande, Gudstjänst, Samtal och stöd

Mer om Annika Stenvall

Vikarierande komminister

Om pilgrimsvandring på Svenska kyrkans nationella sidor