Foto: Martina Wiking

Eds Kyrka

Eds medeltida kyrka är vackert belägen vid Edssjön i Upplands Väsby, Eds kyrkväg 1. De äldsta partierna härrör från 1100-talets mitt eller senare hälft. Då byggdes en gråstenskyrka helgad åt Sankt Olof.

Panoramabild av Eds kyrka Foto: QueenMedia

På grund av stöldrisken är kyrkan i regel låst men vi öppnar den gärna om du vill komma in!

 

Gråstenskyrkan hade västtorn, ett enskeppigt gudstjänstrum med två travéer och troligen en korabsid i öster. Denna östmur revs på 1300-talet, kyrkan förlängdes och erhöll ett nytt, rakavslutat kor, lägre än långhuset, och en sakristia i norr, möjligen äldre än det nya koret. Öppningen mellan långhuset och tornet utvidgades. Kryssvalv av tegel slogs. Under 1400-talet, okänt exakt när, byggdes ett sydligt vapenhus. 1487 målades valven av den välkände Albertus Pictor. Dessa senmedeltida om och tillbyggnader innehåller tegel.

Från medeltiden härrör två ljusöppningar, den i norra av romansk typ och sedermera igenmurad, den i söder omgjord med trepass under gotisk tid. Nästa period av förändringar inföll på 1760-talet. Avsikten var att ge kyrkan en prägel av tidens rådande stil. Tornet och koret förhöjdes, och koret och långhuset täcks sedan dess av ett gemensamt, brutet tak, spåntäckt liksom nu. Korvalvet revs och det nya valvet kryssvälvdes liksom det gamla. Kalkmålningarna doldes genom att interiören vitkalkades. Höga fönsteröppningar höggs upp. Vapenhuset revs och den gamla ingången i långhusets sydvägg igenmurades. Som vapenhus fungerar sedan dess tornets bottenvåning och huvudingången är förlagd till dess västermur.

Från 1760-talet härrör altarpredikstolen, ritad av Jean-Eric Rehn, som kan vara mästare även till altarringen och korbänkarna. Den slutna bänkinredningen. Den befintliga läktaren i väster ombyggdes. Två sidoläktare byggdes. De borttogs vid reatureringen 1917-18, se nedan. Följande restaurering utfördes av ingen mindre än Sigurd Curman, några år senare utnämnd till riksantikvarie. Han var då bosatt i socknen.

1917-18 lät Curman ta fram och restaurera de medeltida kalkmålningarna. Korets 1700-talsvalv dekorerades med målningar av Olle Hjortzberg, även mästare till fönstrets glasmålningar i koret. 1955-56 byggdes ett nytt vapenhus, även kallat brudkammaren, på det gamla vapenhusets grundmurar.

Uppgifterna är sammanställda av Riksantikvarieämbetet, Byggnadsregistret 1998.

 

Panoramabilder av Eds kyrka

 

 

Konst och kyrkohistoria

Konst uppstår i mötet med verket och genom att känna sin historia kan man lära känna sig själv. Lär dig mer om kyrkans konst och historia här.

Eds kyrka

Eds kyrkas öppethållande

Eds kyrka är vanligen stängd för besök. Du kan dock kontakta oss om du har önskemål om att kyrkan öppnas för enskild andakt, på tider då personal finns tillgänglig för detta.