Foto: Johannes Frandsen

Begravning

Vid begravningsgudstjänsten får du möjlighet att ta avsked av den döde, tacka för det den betytt för dig och överlämna personen i Guds händer.

Begravningsgudstjänsten äger rum i kyrkan. Rummets arkitektur och symbolspråk talar om Gud, som är närvarande i både liv och död. Gudstjänsten följer ett bestämt ritual, men kan i samråd med präst och musiker utformas personligt. Församlingen äger ingen egen utrustning för uppspelning av förinspelad musik. Det finns både orgel och piano och våra musiker kan – om de får tid på sig – spela det mesta som passar i en begravningsgudstjänst. Tjänstgörande präst tar alltid kontakt med anhöriga inför en begravning.

Begravningstider i Eds församling

Våra begravningstider är torsdagar kl. 11.00 och fredagar kl. 11.00 eller 14.00 Eventuell jordbegravning kan äga rum kl 11 fredagar. Bokning av begravning görs via begravningsbyrå eller direkt med vår expedition.

Begravning på Eds kyrkogård.

På Eds kyrkogård förekommer fyra olika former av gravskick: jordbegravning, urngrav, minneslund och askgravlund. Kontakta expeditionen på telefonnummer 08-588 918 50, för mer information.

 

Någon tänder ett av ljusen vid en kista.

Till dig som sörjer

Har du har förlorat en familjemedlem eller vän under coronapandemin? Medarbetare i Svenska kyrkan kan stötta dig i sorgen. Och vi kan hjälpa dig att hitta alternativa lösningar inför begravningen.

En liten vit sten med texten Älskade morfar.

När någon dör

Vem tar hand om kroppen när någon dör? Vilka räknas som närmast anhöriga och vad ska de göra? Här kan du läsa om vad som ska göras när någon dör, och av vem.

En begravningsbukett i form av ett hjärta av röda rosor står framför en kista.

Planera en kyrklig begravning

På den här sidan berättar vi steg för steg om hur du kan vara med och planera för begravningsgudstjänsten – och om det som händer före och efter den.

Bårtäcke Eds kyrka

Bårtäcke

Om du inte önskar smycka kistan med blommor kan du istället låna ett bårtäcke från församlingen.

Begravningsgudstjänsten

I begravningsgudstjänsten skapar psalmerna, musiken och orden gemenskap och delaktighet i gudstjänsten. Här hittar du några exempel. Inför begravningsgudstjänsten kan präst och musiker ge ytterligare förslag.

Ett par personer lägger blommor på kistan vid en begravning

Vett och etikett vid en begravning

Som gäst har du kommit till begravningen för att visa din sorg och respekt för den döda. Tänk på att ta hänsyn till den dödas och de anhörigas önskemål.

En man sitter på en klippa vid vattnet.

Önskemål om min begravning

Hur vill du att din egen begravning ska se ut, den dag det är dags? Skriv gärna ner dina önskemål eller berätta om dem för någon.

En kvinnlig diakon och en äldre kvinna sitter utomhus på en bänk och samtalar.

Själavård och samtal

När livet är svårt kan du behöva prata med någon. Hör av dig till Svenska kyrkan när du vill prata med en präst eller en diakon. Du behöver inte vara kristen eller medlem i Svenska kyrkan, och det kostar ingenting. Vi finns här för dig oavsett ålder och livssituation.

Samtalsgrupp om sorg

Har du mist någon som stod dig nära?

Att välja gravplats och att sköta om en grav

Om inte den avlidna personen berättade hur den ville ha det redan när hen levde, behöver de anhöriga välja hur och var hen ska begravas.

Välj grav och gravplats

Jordbegravning eller kremering? Egen grav eller aska som sprids? Om en avliden person inte har lämnat några önskemål efter sig, får de anhöriga välja en bra lösning.

Vita planterade blommor på en grav.

Att ansvara för en grav

En person som var folkbokförd i Sverige innan den avled, har rätt att få begravas på en av våra allmänna begravningsplatser.

Karta kyrkogård

Eds församling har gjort en ny, digital, inmätning av kyrkogården som i en framtid kommer att ligga till grund för en sammankoppling med befintlig gravbok. Vi har därför möjlighet att här lägga ut en översiktsbild över hur kyrkogården ser ut och var både utnyttjade och outnyttjade gravar är belägna.

GDPR

Så behandlar Svenska kyrkan Eds församling personuppgifter