Foto: Johannes Frandsen

Begravning

Vid begravningsgudstjänsten får du möjlighet att ta avsked av den döde, tacka för det den betytt för dig och överlämna personen i Guds händer.

Begravningsgudstjänsten äger rum i kyrkan. Rummets arkitektur och symbolspråk talar om Gud, som är närvarande i både liv och död. Gudstjänsten följer ett bestämt ritual, men kan i samråd med präst och musiker utformas personligt. Församlingen äger ingen egen utrustning för uppspelning av förinspelad musik. Det finns både orgel och piano och våra musiker kan – om de får tid på sig – spela det mesta som passar i en begravningsgudstjänst. Tjänstgörande präst tar alltid kontakt med anhöriga inför en begravning.

Begravningstider i Eds församling

Våra begravningstider är torsdagar och fredagar kl. 11 eller 14. Eventuell jordbegravning kan äga rum kl 11 fredagar. Bokning av begravning görs via begravningsbyrå eller direkt med vår expedition.

Begravning på Eds kyrkogård.

På Eds kyrkogård förekommer fyra olika former av gravskick: jordbegravning, urngrav, minneslund och askgravlund. Kontakta expeditionen på telefonnummer 08-588 918 50, för mer information.