KsSkr 2016:01 Verksamhet och ekonomi för Svenska kyrkans nationella nivå 2017-2019

kyrkostyrelsens skrivelser till kyrkomötet 2016

Ladda hem dokumentet

Andra dokument som rör det här ärendet