Arvika pastorat

Nära människor, nära Gud

Sommarlek och sommarkonfirmander

Vi befinner oss fortsatt i en pandemi. I denna tid behöver vi fortsätta att följa de nationella riktlinjer som finns – men också följa eventuella regionala och lokala rekommendationer. Läget kan förändras snabbt och precis så har skett nu i Värmland.

Onsdag 9/6 fattade Smittskyddet Värmland beslut om lokala rekommendationer från och med 11/6 till och med 27/6 på grund av den ökade smittspridningen.

Med anledning av region Värmlands nya rekommendationer mellan 11-27 juni kommer den planerade sommarleken i Ny församling och Gunnarskogs församling och sommarkonfirmander i pastoratet att påverkas. Den verksamheten kommer flyttas till senare i sommar eller ställas in. Alla berörda kommer få information kontinuerligt. Vid frågor hänvisas till respektive ansvarig för den grupp som era barn och ungdomar är anmälda till.

Läs mer på https://www.regionvarmland.se/halsa-och-vard/coronavirus---covid-19/

 

Vi är rädda om varandra... därför pausar vi

Fr.o.m. tisdagen den 24 november kommer pastorsexpeditionen vara stängd för besök (gäller inte bokade besök)

Vi finns tillgängliga på telefon, växeln är öppen:
Måndag: 08.00-09.30, 10.00-12.00, 13.00-15.00
Tisdag-fredag 08.00-09.30, 10.00-12.00
0570-72 82 00 eller via arvika.pastorat@svenskakyrkan.se

Kyrkogårdsexpeditionen

Fr.o.m. 16 november kommer kyrkogårdsexpeditionen vara obemannad måndag – onsdag under rådande omständigheter men vi finns tillgängliga på telefon: 0570-72 82 40 eller epost: arvika.kgf@svenskakyrkan.se

Expeditionen kommer vara öppen torsdag – fredag, 09.00 – 15.00
(lunchstängt 12.30–13.30)