Foto: Gustaf Hellsing /Ikon

Ensam, ledsen, orolig

Hos diakonen och prästen kan du få prata när livet ibland är svårt. Diakoni är att i den kristna gemenskapen ha omsorg om hela människan, det vill säga kropp, själ och ande.

Besök

Diakoni är hela församlingens ansvar. Det innebär ett förhållningssätt grundat på det kristna kärleksbudskapet och som skall tjäna människor i olika skeenden i livet.

Anhörigstöd

Hos diakonen eller prästen finner du en samtalspartner som lyssnar och stöttar när livet ibland är svårt. Här finns möjlighet till enskilda samtal och själavårdssamtal. Personalen har tystnadsplikt och för inga journaler.

Sjukhuskyrkan

Sjukhuskyrkan - till tjänst för patienter, närstående och personal. De kristna samfunden samverkar i den andliga vården på våra sjukhus. Det gemensamma namnet för denna verksamhet är Kyrkan i vård och omsorg.

Genom församlingens diakonala förhållningssätt, som genomsyrar all verksamhet, skall människor finna mening och gemenskap.

Jourhavande präst

Behöver du någon att prata med? Att få dela sina tankar med någon kan göra skillnad. Jourhavande präst lyssnar, och det som sägs stannar mellan er. Du kontaktar Jourhavande präst via telefon, digitalt brev eller chatt.