Bårtäcke i Mikaelikyrkan
Foto: Hans Gustafsson

Bårtäcken

Ett bårtäcke är en vacker textil som läggs på kistan under begravningsakten i stället för en dyr kista eller blomsteruppsättning.

Endast handbuketter får läggas på bårtäcket. Vid kistbegravning tas bårtäcket av i kapellet eller kyrkan.

Glava kyrka, Korsets kapell, Mangskog/Brunskog, Mikaelikyrkan, Stavnäs kyrka och Trefaldighetskyrkan har eget bårtäcke. Bårtäcket bokas på Pastorsexpeditionen.

Kyrkogårdsförvaltningen i Arvika Pastorat

Telefon: 0570-72 82 40
Post: Box 111, 671 23 Arvika
E-post: arvika.kgf@svenskakyrkan.se 
Besök: Mikaeligatan
Telefon- och besökstider:
Måndag-fredag 09.00-15.00 (lunchstängt: 12.30-13.30).
E-post till Krematoriet: arvika.krematoriet@svenskakyrkan.se