Ett gäng kvinnor i olika åldrar och en kvinnlig diakon sitter i en soffa och skrattar tillsammans.
Foto: Kristin Lidell /Ikon

Ideell medarbetare

Alla människor har kunskaper, erfarenheter och intressen som är betydelsefulla. Vill du dela med dig av dem med andra?

För att bygga en stark gemenskap är det betydelsefullt att människor känner att de vill och kan bidra med något. Dina kunskaper, erfarenheter och lust att engagera dig behövs.

Som Ideell gör du något för någon annan – en insats som ger dig något tillbaka. Det finns många som kan behöva just din kompetens.

Så blir du Ideell  medarbetare
Är du intresserad kontakta pastorsexpeitionen eller diakon och samordnare, Maria Svahn. Det går också bra att kontakta din församlingspräst eller annan medarbetare i din församling så kommer vi ha ett inledande samtal med dig för att få veta mer om dig och varför du vill bli ideell medarbetare. Om arbetet verkar rätt för dig väljer du själv hur stort engagemang du vill bidra med. Vi försöker hitta ett uppdrag som passar för dig.

Tro och kyrkans värderingar
Som ideell medarbetare blir du representant för Svenska kyrkan. Du förväntas stå upp för en generös människosyn som ser varje människa som älskad och skapad av Gud, oavsett hudfärg, kön, ålder, sexuell läggning.

Lediga volontäruppdrag
Bland våra lediga uppdrag hittar du många olika sätt som du kan engagera dig.

Det här får du som ideell medarebetare
• göra en meningsfull insats
• gemenskap
• handledning
• en kontaktperson för uppdraget
• chans till egen utveckling
• lära mer om kristen tro
• inspirationsdagar

Det här ger du som ideell medarbetare
• en meningsfull insats
• din tid
• din kompetens
• ditt engagemang
• din personlighet och närvaro
• din lojalitet

Lediga uppdrag hos oss

Här hittar du lediga uppdrag