Foto: Liv Bjurheden

Gravar och gravplatser

Minneslund, askgravlund, kist- & urngrav och urngravplats. Flera alternativ finns för gravplats.

Alla har rätt till en gravplats
Alla som är folkbokförda i Sverige, oavsett trossamfund, har rätt till en avgiftsfri gravplats i 25 år. Den avlidnes egen önskan ska så långt det är möjligt följas vid val av gravplats.

När man skall välja gravplats
Det är flera frågor att tänka igenom när man ska välja gravplats och det finns olika möjligheter på de olika begravningsplatserna. Via kyrkogårdsförvaltningen får du hjälp att välja gravplats.

Olika gravskick i Arvika pastorat
Askgravlund
* Gravsättning sker utan upplåtelse av gravrätt.
* Gravsättning i Askgravlund sker året runt.
* Anhöriga får vara med vid gravsättningen.
* Namnplattan beställs efter gravsättningen är registrerad i den digitala gravboken och monteras ca 2 veckor senare, under perioden april – november. Sker gravsättningen under vinterhalvåret kan det dröja ända till april innan plattan monteras.
* Namnplattan ska vara betald innan gravättningen sker. Namnplattan tas bort efter 25 år.
* Två namn får plats på plattan. Gravsättning bredvid varandra kan inte garanteras.
* Platsen får smyckas vid anvisad plats med snittblommor och ljus i lyktor. Inga växter får planteras.

Minneslund
* Gravsättningen i Minneslunden är anonym. Askans läge markeras inte och privata föremål får ej förekomma.
* Gravsättning i Minneslunden sker då markförhållande så tillåter (maj-oktober)
* Anhöriga får inte medverka vid gravsättningen. Minnesblad skickas till beställaren när gravsättningen är klar.
* Platsen får smyckas vid anvisad plats med snittblommor och ljus i lyktor. Inga växter får planteras.
* Kyrkogårdsförvaltningen ansvarar för vården av minneslunden.

Askgravplats 
* Gravsättning med upplåtelse av gravrätt med starka restriktioner.
* Snittblommor i vas samt ljus i lyktor får placeras på urngravplatsen.
* Inga växter får planteras samt föremål av glas får inte placeras vid platsen.
* Gravsättning i urngravplats sker året runt.
* Anhöriga får vara med vid gravsättningen.
* Gravrättsinnehavaren står för kostnaden för graveringen.
* Huvudmannen svarar för den gemensamma planteringen samt gräsklippning/trimning framför platsen.
* Gravrätten får förnyas på de villkor som Kyrkorådet beslutat.

Kistgravplats
* Gravrätt med upplåtelsetid på 25 år med rätt att förnyas på de villkor som Kyrkorådet beslutat.
* Gravrättsinnehavaren har ansvar för t ex gravskötsel, gravvården samt vem som får gravsättas i graven.
* Man kan sköta graven själv eller ge kyrkogårdsförvaltningen ansvaret mot kostnad.
* Gravsättning i kistgravplats sker året runt. På varje kistplats får det plats 15 urnor.
* Anhöriga får vara med vid gravsättningen.

Urngravplats
* I en urngravplats finns det plats för 9 urnor.
* Gravrätt 25 år med rätt att förnya på de villkor Kyrkorådet beslutat.
* Det finns urngravplatser med natursten som kyrkogårdsförvaltningen tillhandahåller mot en kostnad.
* Man kan sköta graven själv eller ge kyrkogårdsförvaltningen ansvaret mot kostnad.
* Gravsättning i urngravplats sker året runt.
* Anhöriga får närvara vid urnnedsättningen.

Ladda ner foldern om olika gravskick här

Visning av gravplatser
Inför val av gravplats är anhöriga/närstående välkommen att kontakta kyrkogårdsförvaltningen för ytterligare information och för att boka en tid för visning av tillgängliga alternativ.

Det är viktigt att de efterlevande är överens vid val av gravplats. Med respekt för den avlidne ska en gravsättning alltid betraktas som definitiv och gravfrid ska värnas. Om de efterlevande är tveksamma är det bättre att vänta med gravsättningen än att riskera att det blir fel. Urnan kan förvaras avgiftsfritt hos kyrkogårdsförvaltningen upp till ett år.

Spridning av aska

Askan efter en avliden får strös ut över mark eller vatten om Länsstyrelsen ger sitt tillstånd.

Kist- och urngravar

Det finns flera saker att tänk på när du skall välja gravplats. Ska graven ska ge plats för fler kistor eller urnor? Finns särskilda önskemål om gravvårdens utformning?

Allhelgokväll vid minneslunden på Arvika kyrkogård

Minneslund och askgravlund

Det finns likheter och skillnader mellan minneslund och askgravlund. Läs mer om varianterna här.

Kyrkogårdsförvaltningen i Arvika Pastorat

Telefon: 0570-72 82 40
Post: Box 111, 671 23 Arvika
E-post: arvika.kgf@svenskakyrkan.se 
Besök: Mikaeligatan
Telefon- och besökstider:
Måndag-fredag 09.00-15.00 (lunchstängt: 12.30-13.30).
E-post till Krematoriet: arvika.krematoriet@svenskakyrkan.se