Meny

Gravar och gravplatser

Minneslund, askgravlund, kist- & urngrav och askgravplats. Flera alternativ finns för gravplats.

Alla har rätt till en gravplats
Alla som är folkbokförda i Sverige, oavsett trossamfund, har rätt till en avgiftsfri gravplats i 25 år. Den avlidnes egen önskan ska så långt det är möjligt följas vid val av gravplats.

När man skall välja gravplats
Det är flera frågor att tänka igenom när man ska välja gravplats och det finns olika möjligheter på de olika begravningsplatserna. Via kyrkogårdsförvaltningen får du hjälp att välja gravplats.

Visning av gravplatser
Inför val av gravplats är anhöriga/närstående välkommen att kontakta kyrkogårdsförvaltningen för ytterligare information och för att boka en tid för visning av tillgängliga alternativ.

Det är viktigt att de efterlevande är överens vid val av gravplats. Med respekt för den avlidne ska en gravsättning alltid betraktas som definitiv och gravfrid ska värnas. Om de efterlevande är tveksamma är det bättre att vänta med gravsättningen än att riskera att det blir fel. Urnan kan förvaras avgiftsfritt hos kyrkogårdsförvaltningen upp till ett år.

(Mer information om olika former av gravsättning finns här.)

Kyrkogårdsförvaltningen i Arvika Pastorat

Telefon: 0570-72 82 40
Post: Box 111, 671 23 Arvika
E-post: arvika.kgf@svenskakyrkan.se 
Besök: Mikaeligatan
Telefon- och besökstider:
Måndag-fredag 09.00-15.00 (lunchstängt: 12.30-13.30).