Boka i Arvika pastorat

Du är välkommen att planera din familjehögtid hos oss. Präst, kantor, vaktmästare hjälper gärna till med förberedelserna inför dop, vigsel och begravning.

Ta kontakt med pastorsexpeditionen så förmedlar vi kontakter och svar på frågor om möjligheter som kyrkan har att hjälpa till med. Som kyrkotillhörig har du många möjligheter att få den service som kyrkan kan ge utifrån en mångårig erfarenhet.

Här kan du läsa mer om dop
https://www.svenskakyrkan.se/dop

Här kan du läsa mer om bröllop
https://www.svenskakyrkan.se/vigsel

Här kan du läsa mer om begravning
https://www.svenskakyrkan.se/begravning

Dop och vigsel kostar inget, det gäller både i din egen församling eller om du väljer någon annan församling att döpa eller vigas i.

En vitklädd person håller i handen på en bebis i dopklänning.

Boka dop direkt här på webben

Den som döps får lite vatten över sitt huvud. Vattnet är livsviktigt för människan och det är också en symbol för livet och för att växa.

En kvinnlig präst står vid ett skrivbord med en mobiltelefon i handen.

Kontakta Arvika pastorat

Telefon 0570-72 82 00 eller e-post arvika.pastorat@svenskakyrkan.se