Anhörigstöd

Hos diakonen eller prästen hittar du en samtalspartner som lyssnar och stöttar när livet ibland är svårt. Här finns möjlighet till enskilda samtal och själavårdssamtal. Personalen har tystnadsplikt och för inga journaler.

Brunskog-, Mangskog- och
Stavnäs-Högeruds församlingar

Svenska kyrkan finns tillsammans med bland annat Röda Korset i Brunskog, med i det anhörigstöd som Arvika kommun erbjuder dig som vårdar, hjälper eller stödjer anhörig eller närstående.

 Att delta i en anhöriggrupp ger stöd och gemenskap med andra i samma situation, samt kunskap och information. Vid behov kan tillsyn i hemmet hos den sjuke ordnas under tiden.

En anhöriggrupp träffas en gång i månaden på Café Isidor på seniorboendet i Edane.  Är du intresserad av att delta;
Kontakta diakon Christina Hägg: 0570-72 82 96.

Sorgegrupper

Enskilda Själavårdssamtal, stödsamtal och samtal i grupp är en del av diakonin i församlingen.

Gemensamt för pastoratet inbjuds sörjande till "Leva vidare "grupp. Även enskilda stödsamtal i samband med sorg erbjuds.
Kontakt: Pastorsexpedition, 0570-72 82 00