Foto: Liv Bjurheden

Gravskötsel

En välvårdad begravningsplats är för många människor en plats som ger ro och tillfälle till eftertanke.

Ansvaret för skötseln av begravningsplatsen delas mellan kyrkogårdsförvaltningen och gravrättsinnehavaren. Gravrättsinnehavaren ansvarar för sina gravar medan kyrkogårdsförvaltningen ansvarar för övriga delar av begravningsplatsen. Som ombud eller innehavare av graven kan Du välja att sköta den själv eller ge oss ett skötseluppdrag.

Skötselavtal
Skötsel av gravrabatt/planteringslåda
Under skötselsäsongen 1 maj – 15 september ingår i skötselavtalet:
Gödning och vattning vid behov,
Rensning och trimning var 6:e dag,
Allmän tillsyn varje vecka,
Enklare riktning av gravvård vid behov

Skötselavtal – Trimning av gräs
Under skötselsäsongen 1 maj – 15 september ingår i skötselavtalet:
Trimning (finputs) av gräs runt rabatt eller gravvård.
Arbetet utförs var 6:dag.

Gravlyktor och marschaller
Gravlyktor och marschaller får sätta på gravplatsen. För att underlätta skötselarbetet och för att minska brandrisken ser vi helst att gravlyktorna och marschallerna placeras där endast under tiden 1 oktober – 31 mars.

Vatten och vaser
Vatten finns i kranar från mitten av maj till slutet av oktober. Vaser av plast finns tillgängliga i vasställ vid serviceplatser på kyrkogårdarna april - oktober.

Kvarter & gravnummer
Vid kontakter med oss är vi tacksamma om Du uppger kvartersbokstav och gravnumret.

Ta hand om Dina utplanterade blommor!
Du har möjlighet att ta vara på de blommor som varit utplanterade på graven. Vårblommor före den 1 juni, sommarblommor före den 1 oktober.

Sköta graven själv
Om Du har haft skötselavtal med oss, men i fortsättningen vill sköta graven själv så ska Du anmäla detta till oss.

Brist på skötsel
Tyvärr förekommer vanvård av gravar som saknar skötselavtal. Det kan göra kyrkogårdsbesökare både upprörd och ledsen. Bristen på tillsyn kan bero på den som skött graven har flyttat från orten utan att ha meddelat oss adressändring. Svårigheter att ta sig till graven är ytterligare en anledning. Kyrkogårdsförvaltningen försöker på olika vis få kontakt med innehavare eller ombud.

Gravskötsel 2024

Kyrkogårdsförvaltningen i Arvika Pastorat

Telefon: 0570-72 82 40
Post: Box 111, 671 23 Arvika
E-post: arvika.kgf@svenskakyrkan.se 
Besök: Mikaeligatan
Telefon- och besökstider:
Måndag-fredag 09.00-15.00 (lunchstängt: 12.30-13.30).
E-post till Krematoriet: arvika.krematoriet@svenskakyrkan.se