Allhelgokväll vid minneslunden på Arvika kyrkogård
Foto: Hans Gustafsson

Minneslund och askgravlund

Gemensamt för minneslund och askgravlund är att platsen för gravsättning inte märks ut och att askor grävs ner i ett gemensamt gravområde. I gravområdet finns inga markerade gravar och det upplåts ingen gravrätt. Inga ljus i lykta eller krans/risbukett får sättas ut på gravområdet, däremot kan man använda de gemensamma smyckningsplatserna. Kyrkogårdsförvaltningen ansvara för all skötsel och underhålla, så att hela anläggningen hålls i ett värdigt skick

Minneslunden
Minneslunden är en plats, där aska gravsätts anonymt utan närvaro av anhöriga. Varje aska sätts ned separat av förvaltningens personal, (dock ej under vintermånaderna). Anhöriga får ett minnesblad dagarna efter gravsättningen. Av erfarenhet vet man att val av minneslund ibland ifrågasätts i efterhand. Därför är det särskilt viktigt att värdera för- och nackdelar vid val av minneslund

Askgravlund
I askgravlunden är anhöriga välkomna att närvara vid gravsättningen. Tid bokas på kyrkogårdsförvaltningens expedition. Där beställs även namnplakett, om så önskas. Kyrkogårdsförvaltningen ansvarar för att namnplaketten sitter uppe i 25 år. Gravsättning sker i en urna av nedbrytbart material. Anhöriga får ett minnesblad dagarna efter gravsättningen.

Har du frågor kring minneslund och askgravlund är du välkommen att ringa på telefon 0570-82 82 41, skicka e-post på arvika.kgf@svenskakyrkan.se eller komma förbi vår expedition på Mikaeligatan i Arvika.