En vitklädd person håller i handen på en bebis i dopklänning.
Foto: Albin Hillert/Ikon

Boka dop direkt här på webben

Den som döps får lite vatten över sitt huvud. Vattnet är livsviktigt för människan och det är också en symbol för livet och för att växa.

Om ni är intresserade av att ha en dopfest efter dopet är det bra att fundera kring var festen ska vara och vad ni vill ni bjuda på. 

Om ni behöver en lokal att vara i, har alla församlingar här i Arvika församlingshem/sockenstugor som man kan låna, kontakta pastorsexpedition om ni önskar boka lokal. 

Många föräldrar har frågor om dopet och vi svarar gärna på alla dina frågor.
För bokning av lokal efter dopet och frågor kan du ringa 0570-72 82 00 så hjälper vi dig gärna.

Dopet är en gåva

Att hålla ett barn i sin famn väcker många känslor. Barnet är en gåva. Vem är denna lilla som kommit till världen? Vad kommer att hända med vårt barn? Hur ska vi kunna ge det all den kärlek och trygghet som den behöver?

 Dopet är ett sakrament. Det betyder “helig handling”. Vi kallar dopet för sakrament därför att Jesus sa till sina vänner att de skulle berätta om honom och döpa människor. Kanske undrar du, som en hel del andra föräldrar, exakt vad som förväntas av dig.  Dopet är en stor och viktig handling och samtidigt något mycket enkelt. 

Alla får döpas

Ett bord med en liten dopfunt står i trädgården. Längre bort står ett till bord med ett krucifix och en blombukett.
Foto: Johannes Frandsen /Ikon

Kyrkan välkomnar alla att döpas oavsett ålder. I Svenska kyrkan är det vanligast med dop av barn, även om vi döper tonåringar och vuxna.

När det gäller barn – både små barn och ungdomar – är det vårdnadshavarna som bestämmer. Om ni är två vårdnadshavare behöver ni vara överens om att barnet ska döpas. Det spelar ingen roll om ni båda, eller en av er, tillhör Svenska kyrkan, något annat samfund eller en annan religion. Om barnet är tolv år eller äldre, måste barnet själv vilja bli döpt. Du behöver inte prestera något, tro på rätt sätt eller förstå allting. Tvärt om – dopet är en gåva som bara är att ta emot. Ibland är det första tillfället familjer möts.

Vid dopsamtalet lär prästen känna familjen

I samtalet får man föra fram de tankar som finns. Tillsammans resonerar man om dopets innebörd och planerar dopgudstjänstens utformning så att alla kan känna sig trygga kring vad som skall hända. Vill du förbereda dig kan du söka på www.svenskakyrkan.se/dop

Fadder till ett dopbarn

En gammal sed är att låta någon eller några närstående bli faddrar eller gudföräldrar till den som döps. Faddern ska vara döpt, och har till uppgift att stödja och hjälpa sitt fadderbarn, kanske uppvakta på årsdagen av dopet och på andra sätt finnas till.

Dop kostar inget

Själva dopet kostar ingenting. Det gäller både i den egna församlingen eller om man väljer att döpa någon annanstans. Det finns inget krav på dopklänning eller dopdräkt utan det går lika bra att bli döpt i sina vanliga kläder men ofta kan församlingen låna ut dopklänning.  Församlingen kan även låna ut lokal för dopkaffe där släkt och vänner kan samlas efteråt. Fråga om det i samband med bokningen. Genom att döpas kommer barnet att tillhöra Svenska kyrkan. Om ni vill avvakta med dopet, kan ni meddela oss att ni ändå vill att barnet ska tillhöra kyrkan.

Våra kyrkor och församlingar

Arvika Pastorat innefattar fem olika församlingar, Arvika-Ny-, Brunskog-Mangskog, Älgå-Glava-, Gunnarskog och Stavnäs-Högeruds församlingar