Konfirmand

Under tiden som du är konfirmand kommer du att få uppleva många olika saker. Ta chansen!

Vad funderar du på?
Alla människor har frågor och funderingar. Det kan vara svåra tankar kring kärlek och död, vardagliga grubblerier eller stora, förväntansfulla drömmar inför framtiden. Men trots att alla går runt och funderar är det ibland lätt att känna sig ensam om sina tankar. Är det bara jag i hela världen som tänker så här? Ligger någon annan vaken just nu och frågar sig samma sak? Oroar sig andra i min ålder för det här?

Du är inte ensam om att fundera över livet
För många blir konfirmationen en chans att utforska både sig själv och andra, att få testa sina åsikter och värderingar. Som konfirmand får du diskutera livets små och stora frågor tillsammans med både jämnåriga och äldre. För att du ska kunna lära känna dig själv, varför du tänker och handlar som du gör, och även förstå hur andra resonerar. Konfirmation är en upptäcktsresa som vi gör tillsammans.

Ta chansen!
I Arvika pastorat finns det flera olika konfirmandgrupper du kan välja på. En del gör valet utifrån var deras kompisar kommer att gå medan andra väljer en grupp med ett längre läger. Under tiden som du är konfirmand kommer du att få uppleva många olika saker. En del kanske du har gjort tidigare medan andra är nya – men skillnaden är att mycket av det du kommer att uppleva tar sin utgångspunkt i dina tankar och frågor.

Hur går det till?
Som konfirmand kommer du att delta i gudstjänster, konfirmandträffar, läger och olika gemenskaper under hösten och våren. 
Exakt hur det ser ut beror på vilken konfirmandgrupp du väljer eftersom vissa grupper träffas veckovis, helger eller några veckor under sommaren. I slutet på konfirmandtiden så kommer det att firas en konfirmationsgudstjänst med mässa där du som konfirmand sänds ut i världen.

Vad händer efteråt?
När du har blivit konfirmerad så kan du fortsätta om du vill som
ung ledare, vara med i ungdomsgrupp eller vara aktiv på andra sätt.