Foto: Kristin Lidell /Ikon

Musik och kultur

Här finns det plats för olika typer av musik. Här kan du utveckla ditt musikintresse genom att sjunga i kör eller gå på konsert.

En blandad kyrkokör i matchande blå färger sjunger i Uppsala domkyrka.

Körer i Arvika pastorat

Musiken är en högst tongivande verksamhet. Välkommen till någon utav våra körer du med!