Besök

Diakoni är hela församlingens ansvar. Det innebär ett förhållningssätt grundat på det kristna kärleksbudskapet och som skall tjäna människor i olika skeenden i livet.

Besök i Brunskog

Alla Svenska kyrkans medlemmar i Brunskog får besök när man fyller 80, 85, 90 år och däröver. På jämna årsdagar kommer diakon eller präst på besök, och däremellan kommer medlemmar från besöksgruppen. Det är inte själva gratulationen som är det viktiga (även om det naturligtvis är roligt att bli uppvaktad!), utan att få ett besök.

Besöksgruppens medlemmar gör även hembesök förutom födelsedagsuppvaktningarna, och innan jul deltar man i utdelning av blommor i församlingen; detta sker i samarbete med Tallåskyrkan och EFS i Brunskog.

Du som vill göra något betydelsefullt på din fritid är välkommen med. Det är inget betungande arbete som tar mycket tid, utan det ger istället mycket glädje, meningsfullhet och nya vänner!

 Alla åldrar, män som kvinnor, är välkomna!
Kontakta gärna Christina Hägg, diakon, 0570-72 82 96, christina.hagg@svenskakyrkan.se

Besök i Mangskog

Alla Svenska kyrkans medlemmar i Mangskog får, om man så vill, besök när man fyller 80, 85, 90 år och däröver. Det är inte själva gratulationen som är det viktiga (även om det naturligtvis är roligt att bli uppvaktad!), utan att få ett besök.

Besöksgruppens medlemmar gör även hembesök förutom födelsedagsuppvaktningarna, och innan jul deltar man i utdelning av blommor i församlingen.

Du som vill göra något betydelsefullt på din fritid är välkommen med. Det är inget betungande arbete som tar mycket tid, utan det ger istället mycket glädje, meningsfullhet och nya vänner!

 Alla åldrar, män som kvinnor, är välkomna!

Kontakta gärna Christina Hägg, diakon, 0570-72 82 96, christina.hagg@svenskakyrkan.se

Besök i Ny

Alla Svenska kyrkans medlemmar i Ny församling blir uppvaktade, om man så vill, av församlingsansvarig diakon när hen fyller 80, 85, 90, 91, 92, 93 år o.s.v.

Alla Svenska kyrkans medlemmar i Ny församling som är 80 år eller äldre får ett besök under december månad. Denna julhälsning utförs av församlingsansvarig diakon och ideella medarbetare.

Församlingsansvarig diakon gör hembesök hos änka/änkling/föräldern en tid efter begravning om så önskas. Församlingsansvarig diakon gör under december månad alltid ett hembesök hos änka/änkling som mist sin partner under året.

Önskas enskilda själavårdssamtal kontakta församlingsansvarig.

Du som vill göra något betydelsefullt på din fritid är välkommen med i besöksgrupp som startas upp under 2023. Det är inget betungande arbete som tar mycket tid, utan det ger istället mycket glädje, meningsfullhet och nya vänner. Alla åldrar, män som kvinnor, är välkomna!

Kontakta gärna församlingsansvarig diakon Maria Svahn, 0570-72 82 18 eller maria.svahn@svenskakyrkan.se