Besök

Diakoni är hela församlingens ansvar. Det innebär ett förhållningssätt grundat på det kristna kärleksbudskapet och som skall tjäna människor i olika skeenden i livet.

Arvika västra församling

Födelsedagsuppvaktningar görs vid 80, 90, 100 år. Uppvaktningen görs av diakon, besöksgrupp eller präst

Diakon eller präst gör hembesök hos änka/änkling/förälderen tid efter begravning om så önskas. 

Besöksgruppen gör hembesök, ibland födelsedagsuppvaktningar, och kan vara med som stöd vid sjukhusbesök. 

Vid frågor går det bra att ringa Eva Zakrismark, diakon. 0570-72 82 13.
eva.zakrismark@svenskakyrkan.se

Brunskogs församling

Alla Svenska kyrkans medlemmar i Brunskog får besök när man fyller 80 år eller mer. På jämna årsdagar kommer diakon eller präst på besök, och däremellan kommer medlemmar från besöksgruppen. Det är inte själva gratulationen som är det viktiga (även om det naturligtvis är roligt att bli uppvaktad!), utan att alla får ett besök.

Besöksgruppens medlemmar gör dessutom många hembesök förutom födelsedagsuppvaktningarna, och hjälper och stöttar på olika sätt; exempelvis vid aktiviteter på Café Isidor på Seniorboendet och som följeslagare. Innan jul deltar man också i utdelning av blommor i församlingen; detta sker i samarbete med Tallåskyrkan och EFS i Brunskog.

Du som vill göra något betydelsefullt på din fritid är välkommen med. Det är inget betungande arbete som tar mycket tid, utan det ger istället mycket glädje, meningsfullhet och nya vänner!

 Alla åldrar, män som kvinnor, är välkomna!

Mangskogs församling

Alla Svenska kyrkans medlemmar i Mangskog får, om man så vill, besök när man fyller 80 år eller mer. Jämna årsdagar kommer diakon eller präst på besök, och däremellan kommer medlemmar från besöksgruppen. Det är inte själva gratulationen som är det viktiga (även om det naturligtvis är roligt att bli uppvaktad!), utan att alla får ett besök. Detta sker i samarbete med Röda Korset i Mangskog.

 Besöksgruppens medlemmar gör dessutom många hembesök förutom födelsedagsuppvaktningarna, och hjälper och stöttar på olika sätt. Innan jul deltar man också i utdelning av blommor i församlingen.

 Du som vill göra något betydelsefullt på din fritid är välkommen med. Det är inget betungande arbete som tar mycket tid, utan det ger istället mycket glädje, meningsfullhet och nya vänner!

 Alla åldrar, män som kvinnor, är välkomna!