Pastoratets kyrkor

Arvika Pastorat innefattar nio olika församlingar, Arvika Västra-, Arvika Östra-, Brunskog-, Glava-, Gunnarskog-, Mangskog-, Ny-, Stavnäs-Högerud- och Älgå församlingar.