Begravningsombud

Svenska kyrkan är genom kyrkogårdsförvaltningen ansvarig för begravningsverksamheten i Arvika Pastorat.

Begravningsombudet har som uppgift att företräda dem som inte tillhör Svenska kyrkan. Ombudet utses/förordnas av länsstyrelsen för en tid om fyra år (mandattiden följer de kommunala valen).

Staten kontrollerar genom ombud hur huvudmannen fullgör sitt ansvar för samhällsuppgiften begravningsverksamheten.

Varför finns begravningsombud?
Efter relationsändringen 2000-01-01 begränsas möjligheten för dem som inte tillhör Svenska kyrkan att påverka hur begravningsverksamheten sköts eftersom man inte har rösträtt vid kyrkliga val och inte är valbar för förtroendeuppdrag.

Ombudets verksamhet regleras i Begravningslagens 10 kapitel och i Begravningsförordningens 49-58§§.

Frågor om service och kostnader gällande begravningsentreprenör, stenhuggerifirma eller dylikt ingår inte i begravningsombudets uppdrag.

De som tillhör Svenska kyrkan vänder sig till de förtroendevalda inom Arvika Pastorat.

Kyrkogårdsförvaltningen i Arvika Pastorat

Telefon: 0570-72 82 40
Post: Box 111, 671 23 Arvika
E-post: arvika.kgf@svenskakyrkan.se 
Besök: Mikaeligatan
Telefon- och besökstider:
Måndag-fredag 09.00-15.00 (lunchstängt: 12.30-13.30).
E-post till Krematoriet: arvika.krematoriet@svenskakyrkan.se