Foto: Hans Gustafsson

Spridning av aska

Askan efter en avliden får strös ut över mark eller vatten om Länsstyrelsen ger sitt tillstånd.

Askan efter en avliden får strös ut över mark eller vatten om Länsstyrelsen ger sitt tillstånd. Tillstånd söks av de anhöriga.

Platsen skall vara lämplig och det skall vara uppenbart att askan kommer att hanteras på ett värdigt sätt.

Länk till Länsstyrelsen:
www.lansstyrelsen.se/varmland/amnen/Fler_verksamheter/Begravningar

Kyrkogårdsförvaltningen i Arvika Pastorat

Telefon: 0570-72 82 40
Post: Box 111, 671 23 Arvika
E-post: arvika.kgf@svenskakyrkan.se 
Besök: Mikaeligatan
Telefon- och besökstider:
Måndag-fredag 09.00-15.00 (lunchstängt: 12.30-13.30).
E-post till Krematoriet: arvika.krematoriet@svenskakyrkan.se