Barn- och unga

Arvika Pastorats församlingar vill hälsa er och ert/era barn varmt välkomna till någon av våra olika verksamhetsgrupper i församlingarna.

Svenska kyrkans församlingar erbjuder många aktiviteter för barn- ungdomar och föräldrar. Arvika pastorats församlingar vill hälsa er varmt välkomna till någon av våra olika grupper. Vi vill med vår verksamhet erbjuda en mötesplats där man skall känna sig sedd och accepterad för den man är. Här finns möjlighet att knyta nya kontakter. Gruppverksamheterna har olika innehåll anpassade för respektive ålder. Exempel på innehåll; samtal, sång, rytmik, lekar, andakt, pyssel.

Vuxen/föräldra-barn (förskoleåldern)
Denna grupp är en mötesplats där du kan träffa andra barn och vuxna. Det krävs ingen anmälan. Gemensamt för alla är att det är öppna grupper för vuxna med barn där man träffas och lär känna varandra. I gruppen har vi sångstund, lek, rytmik, fika och umgänge.

Kyrkans barntimme
Kyrkans barntimme är en grupp för 4-5 åringar. Hit kan du komma för att pyssla, leka. Varje gång är det dessutom en sångstund och andakt.

Miniorer, min klubb, after school, kvällstimmen (6-12 år)
Grupperna är riktade mot barn i låg- och mellanstadieålder. Barnen får träffa jämnåriga och pyssla, leka, spela spel, prata, fika och ibland övernattning för de som vill. Andakt utifrån veckans tema.

mötesplatser för ungdomar - ungdomskväll/tonårskväll/tonårsgrupp
Konfirmation, läger, Tonårskväll, Tonårsgrupp och musikverksamhet är några exempel på mötesplatser för ungdomar. Det är hit du kommer för att umgås med vänner, kanske spela en omgång biljard eller varför inte något spel? Fika, lyssna på musik eller bara vara utan några krav. Film, bowling och tävlingar är några av aktiviteterna som kan finnas på agendan under kvällarna. Det gör inget om du inte känner någon sedan innan, det här är en perfekt plats att träffa nya vänner.

Här kan ni se vad det finns för olika grupper i våra församlingar

Brunskogs församling
* Ekumenisk Barnkör/miniorer, åk 1-6, måndagar, 15.00-17.00, Tallåskyrkan.
* Barnvagnspromenad med sångstund, torsdagar, 10.00-11.30. Samling utanför Församlingshemmet, kläder efter väder. Vi bjuder på enkelt fika men ta med egen kaffekorg om du vill.
Kontakt: Katja Handzic, 0570-72 82 94.

Glava och älgå församlingar
* Föräldra-barngrupp 0-3 år med syskon, torsdag, 10.30-12.00, Glava församlingshem. Anmälan. Kontakt: Mia Sundh, 0570-72 82 24. 

Gunnarskogs församling, sockenstugan
* Öppet hus vuxen-barn, måndag, 10.00-13.00 och torsdag, 11.00-14.00.
* Kyrkans Barntimme, onsdag, 09.30-11.00. Anmälan.
* Ungdomskvällar, tisdag och torsdag, 18.00-21.00.
Kontakt: Marie Mattsson, 0570-72 82 23, Christina Jacobsson, 0570-72 82 78.

Arvika västra församling, Mikaeligården
* Föräldra-barn: 0-5 år, fredag, 11.00-13.00.
* Min Klubb: åk 1-3, onsdag, 15.00-16.30.
* After School: åk 4-6, tisdag, 17.00-18.30.
Kontakt: Sandra Fryklund, 0570-72 82 21.

Mangskogs församling, sockenstugan
* Barnkören Nonstop, åk 1-6, torsdag, 17.00-18.30.
* Ungdomskör, Fredag, 15.30-16.45, musikskolan i Arvika
Kontakt: Katja Handzic, 0570-72 82 94.

Ny församling, församlingshemmet
* 0-5 år Föräldrabarn, tisdag, 10.00-12.00.
* 5- uppåt, Kanonkul, måndag, 17.00-18.30. Anmälan.
Kontakt: Sofie Fransson, 0570-72 82 29.

Stavnäs-Högeruds församling, Stavnäs sockenstuga
* Föräldra-barn, kontakta Anna Tunström.
* Miniorer, åk 1-3, onsdag, 17.30-19.00.
* After School, åk 4-6, fredag, 14.00-16.00, Znapp, Klässbol.
* Stavnäs-Högeruds barnkör: en lågstadiekör och en mellanstadiekör.
Klässbols skola under skoltid, på onsdagar.
* Stavnäs-Högeruds ungdomskör: för högstadie- och gymnasiesångare,
fredag 15.30-16.45 i Arvika, just nu i lånad lokal på musikskolan.
Kontakt: Katja Handzic, 0570-72 82 94. Anna Tunström, (föräldra-barn, körer), 0570-72 82 83.

Trefaldighetskyrkans församlingshem
* Föräldra-barn 0-3 år med syskon, tisdag 10.00-11.30 i Stadsparken tillsvidare.
* Min klubb: åk 1-3, måndag, 17.00-18.30.
* Kvällstimmen: åk 4-6, onsdag, 17.30-19.30.
* Tonårsgruppen (TG) åk 7 och uppåt, varje fredag, 18.00-2100.
Kontakt: Carina Adrian, 0570-72 82 20, Marie Busk, 0570-72 82 25.

 

 

 

om du vill sjunga i kör se https://www.svenskakyrkan.se/arvika/korer