Barn- och unga

Arvika Pastorats församlingar vill hälsa er och ert/era barn varmt välkomna till någon av våra olika verksamhetsgrupper i församlingarna.

Svenska kyrkans församlingar erbjuder många aktiviteter för barn- ungdomar och föräldrar. Arvika pastorats församlingar vill hälsa er varmt välkomna till någon av våra olika grupper. Vi vill med vår verksamhet erbjuda en mötesplats där man skall känna sig sedd och accepterad för den man är. Här finns möjlighet att knyta nya kontakter. Gruppverksamheterna har olika innehåll anpassade för respektive ålder. Exempel på innehåll; samtal, sång, rytmik, lekar, andakt, pyssel.

Vuxen/föräldra-barn (förskoleåldern)
Denna grupp är en mötesplats där du kan träffa andra barn och vuxna. Det krävs ingen anmälan. Gemensamt för alla är att det är öppna grupper för vuxna med barn där man träffas och lär känna varandra. I gruppen har vi sångstund, lek, rytmik, fika och umgänge.

Kyrkans barntimme
Kyrkans barntimme är en grupp för 4-5 åringar. Hit kan du komma för att pyssla, leka. Varje gång är det dessutom en sångstund och andakt.

Miniorer, min klubb, after school, kvällstimmen (6-12 år)
Grupperna är riktade mot barn i låg- och mellanstadieålder. Barnen får träffa jämnåriga och pyssla, leka, spela spel, prata, fika och ibland övernattning för de som vill. Andakt utifrån veckans tema.

mötesplatser för ungdomar - ungdomskväll/tonårskväll/tonårsgrupp
Konfirmation, läger, Tonårskväll, Tonårsgrupp och musikverksamhet är några exempel på mötesplatser för ungdomar. Det är hit du kommer för att umgås med vänner, kanske spela en omgång biljard eller varför inte något spel? Fika, lyssna på musik eller bara vara utan några krav. Film, bowling och tävlingar är några av aktiviteterna som kan finnas på agendan under kvällarna. Det gör inget om du inte känner någon sedan innan, det här är en perfekt plats att träffa nya vänner.

Här kan ni se vad det finns för olika grupper i våra församlingar

Brunskogs församling
* Miniorer/juniorer (åk 1-6), tisdagar 17.30-19.00
Ledare:  Sofia Mossberg och Josefin Björkquist
* Föräldrabarn, torsdagar 9.30-12.00 drop-in/drop-ut
Kontakt: Katja Handzic, 0570-72 82 94.

Glava och Älgå församlingar
Föräldrabarngrupp, fredagar, 10:00-12:00
Kontakt: Sofie Fransson, 0570-72 82 29.

Gunnarskogs församling, sockenstugan
* Öppet hus Vuxen – barn, måndagar, 10:00-13:00
* Öppet hus Vuxen – barn, torsdagar, 11:00-14:00
* Ungdomskvällar, tisdagar och torsdagar, 18:00-21:00
* Barntimme, tisdagar, 09:30 – 11:00 för barn födda -16 och -17 inbjudan skickas ut separat. 
Kontakt: Marie Mattsson, 0570-72 82 23, Christina Jacobsson, 0570-72 82 78.

Arvika västra församling, Mikaeligården
* Föräldra-barn: 0-5 år, fredag, 10:00-12:00
* Min Klubb: åk 1-3, onsdag, 15.00-16.30.
* After School: åk 4-6, tisdag, 17.00-18.30.
Kontakt: Sandra Fryklund, 0570-72 82 21.

Mangskogs församling, sockenstugan
NonStop kör/barngrupp (åk1-6), torsdagar 17.30-19.00
Kontakt: Katja Handzic, 0570-72 82 94, Anna Tunström, 0570-72 82 83

Ny församling, församlingshemmet
Föräldrabarngrupp, fredagar, 10:00-12:00, Glava församlingshem. 
Familjekvällar, håll utkik efter mer information om dag och tid. 
Övrig verksamhet är förlagd i skolans lokaler i anslutning till fritids.
Kontakt: Sofie Fransson, 0570-72 82 29.

Stavnäs-Högeruds församling, Stavnäs sockenstuga

* Miniorer (åk1-3), onsdagar 17.30-19.00
* After School (åk4-6), fredagar 14.00-16.00, Znapp, Klässbol
Ledare: Katja Handzic och AnnaLena Bäckman
Kontakt: Katja Handzic, 0570-72 82 94.

Trefaldighetskyrkans församlingshem
* Föräldra-barn 0-3 år med syskon, tisdag 10.00-11.30
* Min klubb: åk 1-3, måndag, 17.00-18.30.
* Kvällstimmen: åk 4-6, onsdag, 17.30-19.30.
Kontakt: Carina Adrian, 0570-72 82 20, Sandra Fryklund, 0570-72 82 25.

om du vill sjunga i kör se https://www.svenskakyrkan.se/arvika/korer