Så här behandlar Arvika pastorat dina personuppgifter

För Svenska kyrkan är det viktigt att du ska känna dig trygg med hur vi hanterar dina personuppgifter. Vi skyddar informationen som du anförtror oss med samt följer de lagar och regler som finns för att skydda din integritet.

Dina rättigheter

Du har enligt dataskyddsförordningen rätt att:

  • begära ett utdrag av dina personuppgifter och information om hur de behandlas av oss
  • begära rättelse eller komplettering av dina personuppgifter
  • begära en tillfällig begränsning av vår behandling av dina personuppgifter, t.ex. medan en rättelse görs
  • begära att vi raderar dina personuppgifter (observera dock att om vi fortfarande har en berättigad anledning att spara uppgifterna enligt exempelvis lag eller avtal kan din begäran komma att avslås)
  • inge ett klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten om du anser att vår behandling är olaglig eller inte utförs på ett korrekt sätt. 

Behandling som utförs med stöd av ett berättigat intresse har du alltid rätt att invända mot enligt dataskyddsförordningen. Då kommer vi att göra en intresseavvägning utifrån din specifika situation för att bedöma om det fortfarande är berättigat att behandla dina personuppgifter för det angivna syftet. Om behandlingen har utförts för direkt marknadsföring kommer vi dock att sluta utföra den utan någon föregående intresseavvägning.

 Vad gäller behandling som utförs med stöd av ett samtycke kan du alltid ta tillbaka ditt samtycke när som helst, och då ska personuppgifterna upphöra att behandlas. Behandling som utförts innan samtycket tas tillbaka ses dock fortfarande som laglig.

 Automatiserad behandling (t.ex. i ett IT-system) som utförs med stöd av samtycke eller avtal där personuppgifterna samlats in direkt från dig omfattas av rätten till dataportabilitet, vilken innebär att du har en rätt att begära ut dina personuppgifter i ett format som är strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart.

Kontakt

Om du har frågor om vår behandling av dina personuppgifter kan du höra av dig till:Kim Sanfridsson, 0570-72 82 19, 0570-72 82 00 (växel)
e-post:  arvika.pastorat@svenskakyrkan.se

Du kan också höra av dig till Arvika pastorats dataskyddsombud.
Arvika pastorats dataskyddsombud
Erika Malmberg, inTechrity, 072-549 64 34
dataskyddsombud@intechrity.se

En bebis doppar handen i en skål med vatten.

Dop av barn

Hur och varför behandlar vi era personuppgifter?

En person sitter i en soffa med sin dator i knät och följer en digital gudstjänst.

Bild- och filmmaterial

Arvika pastorat tar ibland fotografier eller spelar in filmer i olika grupper, under tillställningar och vid andra tillfällen i vår verksamhet.

Begravningsgudstjänst

När du bokar en begravningsgudstjänst i Svenska kyrkans ordning kommer vi att behöva behandla dina personuppgifter

En prydnadsängel står bredvid ett dopljus.

Dop av vuxen

För att du ska kunna döpas i någon av Arvika pastorats församlingar behöver vi behandla dina personuppgifter.

Gravar dekorerade med färggranna blommor på en kyrkogård.

Gravrättshavare eller -intressent

Det är Arvika pastorat som anordnar och håller allmänna begravningsplatser för folkbokförda inom Arvika pastorats geografiska förvaltningsområde, även för avlidna som inte var medlemmar i Svenska kyrkan.

Om du skickar e-post till oss

Inkommande e-post innehåller i regel personuppgifter.

Några mammor sitter på golvet med sina bebisar.

Om ditt barn deltar i en verksamhet hos oss

Vi behöver behandla dina och ditt barns personuppgifter för att barnet ska kunna gå i vår barngrupp.

Närbild på guldfärgade kugghjul i ett urverk.

Om du söker jobb hos oss

För att vi ska kunna hantera din ansökan, avgöra om du är en lämplig kandidat och ta kontakt med dig för eventuella frågor eller bokning av intervju behöver vi behandla dina personuppgifter.

Om du bokar en av våra lokaler

När du bokar en av Arvika pastorats lokaler kommer vi att be om vissa personuppgifter för att vi ska kunna administrera lokalbokningen och kontakta dig vid behov.

Om du är medlem i Svenska kyrkan

Om du är medlem i Svenska kyrkan och bosatt inom Arvika pastorats område behöver vi behandla vissa av dina personuppgifter.

Närbild på notiserna på någons Facebook-sida på datorn.

Sociala medier

Vi är aktiva på sociala medier såsom Facebook och Instagram

Närbild på någon som swishar från sin mobiltelefon.

Swish för betalning hos oss

Vi är anslutna till Swish för att kunna hantera och underlätta vissa betalningar.

Om ni ska viga er hos oss

Hur och varför behandlar vi era personuppgifter?

Runt ett fikabord står några personer och brer sina smörgåsar.

Om du är med i en av våra vuxengrupper

Vi behöver behandla dina (och i vissa fall en anhörigs) personuppgifter för att du ska kunna delta i vår grupp.

Vid övrig myndighetskontakt med begravningsverksamheten

Det är Arvika pastorat som anordnar och håller allmänna begravningsplatser för folkbokförda inom Arvika pastorats geografiska förvaltningsområde, även för avlidna som inte var medlemmar i Svenska kyrkan.

Ett par glasögon, papper och penna ligger på bordet bredvid några stearinljus.

Om du anmäler dig till en kurs hos oss

Om du anmält dig till en kurs som Arvika pastorat ska hålla har du också blivit ombedd att ange vissa uppgifter i samband med detta.

Närbild på taggtråd.

Klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten

Om du är missnöjd med behandlingen av dina personuppgifter kan du lämna in ett klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten, som är tillsynsmyndighet för personuppgiftsbehandling i Sverige.