Glömda gravar

Med gravrätten följer ansvaret att sköta graven. Då och då behöver vi därför publicera en lista där vi ber gravrättsinnehavare eller intressenter till de gravar som listas i bifogade uppställning att avhjälpa vanvården.

Om det inte sker inom ett år efter publiceringen, kommer gravrätten att vara förverkad. Den kan dock återfås om den inte hunnit åtgärdats.

Kontakt oss gärna för ytterligare upplysningar

Kyrkogårdsförvaltningen i Arvika Pastorat

Telefon: 0570-72 82 40
Post: Box 111, 671 23 Arvika
E-post: arvika.kgf@svenskakyrkan.se 
Besök: Mikaeligatan
Telefon- och besökstider:
Måndag-fredag 09.00-15.00 (lunchstängt: 12.30-13.30).
E-post till Krematoriet: arvika.krematoriet@svenskakyrkan.se