Flyttning av kista eller urna

Det förekommer att anhöriga önskar flytta en gravsatt kista eller urna. Detta kräver särskilt medgivande och ges endast i undantagsfall.

Ansökan ställs till Arvika pastorat
Kyrkogårdsförvaltningen, Box 111, 671 23 Arvika.

För mer information samt kontaktperson:
Kyrkogårdschef: Anders Degertorp, 0570-72 82 42, anders.degertorp@svenskakyrkan.se 

Kyrkogårdsförvaltningen i Arvika Pastorat

Telefon: 0570-72 82 40
Post: Box 111, 671 23 Arvika
E-post: arvika.kgf@svenskakyrkan.se 
Besök: Mikaeligatan
Telefon- och besökstider:
Måndag-fredag 09.00-15.00 (lunchstängt: 12.30-13.30).
E-post till Krematoriet: arvika.krematoriet@svenskakyrkan.se