Foto: Kristina Johansson /IKON

Lämna kondoleans via hemsidan

Fyll i information om den avlidne. Namnet är obligatoriskt. Vet du även om plats och datum för begravningen är det till en stor hjälp för oss.

Fyll i information om dig som beställare. Alla fält är obligatoriska och det beror på att vi måste kunna få kontakt med dig om oklarheter i beställningen finns.

Ovan skriver du in din hälsning som ska skrivas in på kondoleansen. Till exempel: "En sista hälsning" eller "Vårt varma deltagande".

Ovan anger du vilket belopp du vill betala (Obs! Minsta möjliga belopp är 100 kronor). Kryssa sedan i den fond som du vill använda. Du kan endast välja en fond per kondoleans.

Som beställare betalar man själv in det valda beloppet till det angivna bankgironumret då ingen avi kommer att skickas ut (se de olika bankgironumren längst ner på sidan).

För att beställd kondoleans ska kunna administreras av pastorsexpeditionen behöver beställningen ha inkommit minst två arbetsdagar innan begravningen ska äga rum. Inbetalning av valt belopp sätt in via bank- eller postgiro för de respektive blomsterfonderna. Se nedan för rätt fond:

Bankgiro: 5380-0306
Diakoni - Arvika-Ny
Mangskogs församling minnesgåva
Älgå församlings blomsterfond

Bankgiro: 105-5219
Diakoni i Brunskogs församling

Bankgiro: 594-3071
Glava församlings blomsterfond

Bankgiro: 5536-1216
Stavnäs-Högeruds församlings blomsterfond

Bankgiro: 900-1223
ACT - Svenska kyrkan

Postgiro: 90 16 03-1
Svenska kyrkans i utlandet, SKUT

För beställning av kondoleans till Gunnarskog församlings blomsterfond eller 

Gunnarskogs blomsterfond
Liv Bjurheden (huvudombud)      070-397 95 90