Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Vaxholms församling Besöksadress: Hamngatan 25, 18532 Vaxholm Postadress: BOX 38, 18521 VAXHOLM Telefon:+46(8)54130003 E-post till Vaxholms församling

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Vaxholms församling

Kom till mig alla ni som är tyngda av bördor, jag skall skänka er vila. Matteus 11:28

 
 
När du inte vet vart du ska vända dig 
när du känner dig ensam, ledsen eller behöver någon att tala med, 
när du funderar över livet och tron, 
om du har hamnat i en trasslig situation
 kan du vända dig till oss diakoner, som har tystnadsplikt.

Diakoni

När du inte vet vart du ska vända dig när du känner dig ensam, ledsen eller behöver någon att tala med, när du funderar över livet och tron, om du har hamnat i en trasslig situation kan du vända dig till oss diakoner, som har tystnadsplikt.

Själavård...ett samtal där inga journaler eller anteckningar förs. 
 Allt som sägs i rummet kommer att stanna där.

Själavård/samtal

Själavård...ett samtal där inga journaler eller anteckningar förs. Allt som sägs i rummet kommer att stanna där.

Lunchmusik, orgelmusik, andakt och mässa. Varje onsdag kl. 12 i Vaxholms kyrka

"Onsdag kl.12"

Lunchmusik, orgelmusik, andakt och mässa. Varje onsdag kl. 12 i Vaxholms kyrka

Nu kan du anmäla dig till konfirmation: vinterveckoläsning eller Obs! anmälan stängd till alt.1.sommarläger 1 (juni/juli)  eller 2 (augusti) 2019-20 OBS! ändrade datum för alternativ 2.
välkommen!
Konfirmationen ger Dig en chans att diskutera, samtala. 
Fundera över vem Du är och vad Du tror.

Konfirmation

Nu kan du anmäla dig till konfirmation: vinterveckoläsning eller Obs! anmälan stängd till alt.1.sommarläger 1 (juni/juli) eller 2 (augusti) 2019-20 OBS! ändrade datum för alternativ 2. välkommen! Konfirmationen ger Dig en chans att diskutera, samtala. Fundera över vem Du är och vad Du tror.

Gud skapade oss människor likvärdiga. När vi föds är vi lika och när vi dör är vi lika, säger hon och tittar mig rakt in i ögonen. I ett av alla de länder där det demokratiska utrymmet nu börjat krympa kämpar Gloria Mafole för att göra verklig skillnad för unga flickor och för kommande generationer.

Blogg: Act Svenska kyrkan

Gud skapade oss människor likvärdiga. När vi föds är vi lika och när vi dör är vi lika, säger hon och tittar mig rakt in i ögonen. I ett av alla de länder där det demokratiska utrymmet nu börjat krympa kämpar Gloria Mafole för att göra verklig skillnad för unga flickor och för kommande generationer.

Solig himmel

Tankar inför helgen – en blogg där präster funderar utifrån söndagens texter

”Härom morgonen körde jag till jobbet i soluppgången, då och då kändes det som om jag höll på att köra rakt in i den. Allt var ljus. När jag fått ner solskyddet så tänkte jag på Paulus, som fick möta Jesus i ett bländade ljus från himlen, lite som jag mötte solen.” Läs tankar inför helgen av prästen Emelie Hjerth.

Faktaruta Vaxholms församling

Vaxholms församling
Besöksadress: Hamngatan 25
Box:38, 185 21 Vaxholm
Epost: vaxholm.forsamling@svenskakyrkan.se
Facebook: vaxholms församling
Epostadresser till anställda: förnamn.efternamn@svenskakyrkan.se

Tfn expeditionen: 08-541 300 03.
Telefon/besökstid  måndag-fredag kl.10-12 samt måndag och tisdag kl.13-14. Välkommen!

Vaxholms kyrka: Kungsgatan 6
Resarö kapell: Överbyvägen 1
Nya kyrkogården: Eriksövägen

Kyrkorådets ordförande Åsa Klint: 08-541 325 42
Kyrkofullmäktiges ordförande Mikael Freimuth: 073- 541 39 07
Förtroendevalda i Vaxholms församling. Klicka på länken.

 

 

Fastlagssöndagen - söndagen före fastan

Fastan är en tid av eftertanke inför påsken. På Fastlagssöndagen började Jesus och lärjungarna vandringen mot Jerusalem. Under fastan öppnar vi våra medvetanden för andra människors lidande. På Fastlagssöndagen startar Svenska kyrkans stora Fasteinsamling.

Tema

Kärlekens väg

Liturgisk färg

Blå

Altardekoration

På altaret ställer vi mörkröda blommor och vi tänder fyra ljus.

Bibeltexter

Gammaltestamentlig läsning

Höga visan kapitel 8, vers 6-7

Bär mig som ett sigill vid ditt hjärta, som ett sigill vid din arm. Stark som döden är kärleken, lidelsen obeveklig som graven. Dess pilar är flammande eld, en ljungande låga. Mäktiga vatten kan inte släcka kärleken, floder kan inte svepa bort den. Om en man gav allt han ägde för kärleken, vem skulle ringakta honom?

Epistel

Andra Korinthierbrevet kapitel 5, vers 14-21

Kristi kärlek lämnar mig inget val, ty jag har förstått att om en har dött för alla, då har alla dött. Och han har dött för alla, för att de som lever inte mer skall leva för sin egen skull utan för honom som dog och uppväcktes för dem. Därför bedömer jag inte längre någon på människors vis. Och om jag också har uppfattat Kristus på det sättet, så gör jag det inte nu längre. Den som är i Kristus är alltså en ny skapelse, det gamla är förbi, något nytt har kommit. Allt detta har sitt upphov i Gud, som har försonat oss med sig genom Kristus och ställt mig i försoningens tjänst. Ty Gud försonade hela världen med sig genom Kristus: han ställde inte människorna till svars för deras överträdelser, och han anförtrodde mig budskapet om denna försoning. Jag är alltså Kristi sändebud, och Gud manar er genom mig. Jag ber er på Kristi vägnar: låt försona er med Gud. Han som inte visste vad synd var, honom gjorde Gud till ett med synden för vår skull, för att vi genom honom skulle bli till ett med Guds rättfärdighet.

Evangelium

Markusevangeliet kapitel 10, vers 32-45

De var nu på väg upp mot Jerusalem, och Jesus gick först. De var fyllda av bävan, och de andra som följde med var rädda. Då samlade han de tolv och talade om för dem vad som skulle hända med honom: ”Vi går nu upp till Jerusalem. Människosonen skall utlämnas åt översteprästerna och de skriftlärda, och de skall döma honom till döden och utlämna honom åt hedningarna, som skall göra narr av honom och spotta på honom, prygla honom och döda honom, och efter tre dagar skall han uppstå.” Jakob och Johannes, Sebedaios söner, gick fram till honom och sade: ”Mästare, vi vill be dig om en sak.” — ”Vad vill ni att jag skall göra för er?” frågade han. De svarade: ”Låt oss få sitta bredvid dig i din härlighet, den ene till höger och den andre till vänster.” Jesus sade: ”Ni vet inte vad ni ber om. Kan ni dricka den bägare som jag dricker eller döpas med det dop som jag döps med?” De svarade: ”Ja, det kan vi.” Jesus sade: ”Den bägare som jag dricker skall ni få dricka, och det dop som jag döps med skall ni döpas med. Men platserna till höger och vänster om mig kan jag bara ge dem som har bestämts därtill.” När de andra tio hörde detta blev de förargade på Jakob och Johannes. Jesus kallade till sig dem och sade: ”Ni vet att de som räknas som härskare är herrar över sina folk och att furstarna har makten över folken. Men så är det inte hos er. Den som vill vara stor bland er skall vara de andras tjänare, och den som vill vara den förste bland er skall vara allas slav. Människosonen har inte kommit för att bli tjänad utan för att tjäna och ge sitt liv till lösen för många.”

Psaltaren

Psaltaren psalm 86, vers 5-11

Ja, Herre, du är god, du förlåter, rik på kärlek till alla som åkallar dig. Herre, lyssna till min bön, hör mig när jag ber. I nödens stund ropar jag till dig, och du svarar mig. Herre, bland gudarna är ingen som du, inga gärningar är som dina. Alla de folk du har skapat skall komma och tillbe inför dig, Herre, och de skall ära ditt namn. Ty du är stor, du gör under, du ensam är Gud. Visa mig, Herre, din väg, så att jag kan vandra i din sanning. Lär mig att helhjärtat vörda ditt namn.