Barnhänder bakar pepparkakor
Foto: Alex & Martin Ikon

Vaxholms församling

Kom till mig alla ni som är tyngda av bördor, jag skall skänka er vila. Matteus 11:28

Faktaruta Vaxholms församling

Vaxholms församling
Besöksadress: Hamngatan 25
Box:38, 185 21 Vaxholm
Epost: vaxholm.forsamling@svenskakyrkan.se
Facebook: vaxholms församling
Epostadresser till anställda: förnamn.efternamn@svenskakyrkan.se

Tfn expeditionen: 08-541 300 03.
Telefon/besökstid  måndag-fredag kl.10-12 samt måndag och tisdag kl.13-14. Välkommen!

Vaxholms kyrka: Kungsgatan 6
Resarö kapell: Överbyvägen 1
Nya kyrkogården: Eriksövägen

Kyrkorådets ordförande Åsa Klint: 08-541 325 42
Kyrkofullmäktiges ordförande Mikael Freimuth: 073- 541 39 07
Förtroendevalda i Vaxholms församling. Klicka på länken.