Musik och körer

I Vaxholms församling strävar vi efter ett så varierat musikutbud som möjligt.
Här kan du sjunga i körer från 6 års ålder och så länge du orkar. Kyrkan har ett stort och rikt konsertutbud under hela året, med klassisk kyrkomusik, folkmusik, visor eller modernare tongångar.
     Under våren och hösten 2011 restaurerades vår unika Setterqvistorgel. De förändringar som gjordes på 50-talet kommer att återställas till originalskick. Församlingen kommer i och med detta att få en av stiftets bäst bevarade senromantiska orglar.
Vår önskan är att olika former av musicerande ska få plats i våra gudstjänster och hjälpa till att göra utbudet varierat och stimulera till aktivt deltagande i församlingens gudstjänstliv.
Välkommen att ta del av vår församlings musikliv. Oavsett om du är psalmsjungande gudstjänstbesökare, körsångare eller konsertpublik, så är du med i något unikt mänskligt: ett gemensamt skapande. 
Du behövs!

 

Barn från barnkören står i kyrkan

Barnkörer

För alla sångglada barn