Foto: Kristin Lidell ikon

Sorg

För dig som drabbats av sorg

För dig som drabbats av sorg
Vi erbjuder samtal för dig som drabbats av sorg. Vi som arbetar i församlingen med sorgegrupper har träffat män och kvinnor i din situation och sett hur mycket i sorgen som är gemensamt och möjligt att dela. Att få träffas regelbundet i en grupp under en tid har för många varit till stöd och tröst. Man kan dela sorgens många uttryck och kanske upptäcka att man inte är ensam om dem.
Församlingen anordnar regelbundet samtalsgrupper. Man behöver inte vara troende för att delta.
Du kan även vända dig till oss om du vill samtala enskilt.

sorgebearbetning för barn och unga

Sebrasorg
Det är viktigt att prata om döden och sorg. De fantasier och tankar barn kan utveckla kring döden kan ofta vara värre än att prata om själva dödsfallet.

Man brukar säga att sorgen är ”randig”. Mellan de tunga och svarta perioderna kommer ljusare perioder när barnet inte alls tänker eller reflekterar över döden. I början är de svarta ränderna många och breda, men med tiden blir de smalare och färre. Helt går de kanske aldrig bort.

Inom Svenska kyrkan finns utbildad och erfaren personal med kompetens att hålla stödgrupper för barn och familj i sorg. Välkommen att kontakta någon av oss för att boka en tid.

En stödgrupp kan ge en struktur och en trygg ram för barnet
att bearbeta sin sorg, samt vara ett positivt stöd till hela familjen.
Genom att träffa andra barn eller unga i sorg kan man hitta strategier i sin sorg samt stärka förmågan att leva vidare i den nya livssituationen. Stödgrupperna ska inte fungera som terapi eller behandling.

I gruppen erbjuds
• En trygg miljö där barn får träffa andra i liknande situationer
• Möjlighet att dela tankar, känslor och erfarenheter
• En möjlighet till normalisering, det är okej att vara ledsen
• Stöd
• Ord för tankar och känslor
• Hopp om förändring


Stödträffarna är kostnadsfria. Vi sätter ihop lämpliga åldersanpassade grupper som träffas regelbundet under cirka sex månader.

Har du frågor eller är intresserad av att delta, kontakta någon av oss. 

KONTAKTPERSONER i Roslags kontrakt
gällande stöd för unga i sorg:

Christina Bursjö diakon, Vaxholms församling
Tfn: 08-541 717 15
christina.bursjo@svenskakyrkan.se

Ullakarin Westlin, diakon, Österåkers pastorat (Åkersberga)
Tfn: 08-540 845 70
ullakarin.westlin@svenskakyrkan.se

Kristina Nilsson, förskolelärare Täby församling
Tfn: 08-580 036 63
kristina.nilsson@svenskakyrkan.se

Maywor Åkerman, diakonikonsulent, Vallentuna församling
Tfn: 08-511 862 03
maywor.akerman@svenskakyrkan.se

 

Sorgegrupper för barn och ungdomar
https://www.svenskakyrkan.se/default.aspx?id=643282

Sorgegrupper för föräldrar
https://www.svenskakyrkan.se/default.aspx?id=652134

Sorgegrupper för livskamrater och vänner
https://www.svenskakyrkan.se/default.aspx?id=643281