Foto: Kristin Lidell ikon

Sorg

Sorgegrupper för barn och unga.

För dig som drabbats av sorg
Vi erbjuder samtal för dig som drabbats av sorg. Vi som arbetar i församlingen med sorgegrupper har träffat män och kvinnor i din situation och sett hur mycket i sorgen som är gemensamt och möjligt att dela. Att få träffas regelbundet i en grupp under en tid har för många varit till stöd och tröst. Man kan dela sorgens många uttryck och kanske upptäcka att man inte är ensam om dem.
Församlingen anordnar regelbundet samtalsgrupper. Man behöver inte vara troende för att delta.
Du kan även vända dig till oss om du vill samtala enskilt.

sorgebearbetning för barn och unga

För dig som bor i Norrort
erbjuder vi stödgrupper för barn och ungdomar,
som mist förälder eller syskon genom dödsfall.
Det är bra om det har gått sex månader efter
dödsfallet. I mötet med andra barn och ungdomar
i sorg kan man hitta strategier i sin sorg samt stärka
förmågan att leva vidare i den nya livssituationen.
Grupperna startar:
18/1 kl 18.30-20.30 för ungdomar.
Plats: Vallentuna församling.
För frågor och anmälan kontakta
Annica Engqvist, tfn: 08-511 862 06
e-post: annica.engqvist@svenskakyrkan.se
26/1 kl 17.00-19.00 för barn & förälder.
Plats: Täby församling.
För frågor och anmälan kontakta
Kristina Nilsson, tfn: 08-580 036 63
e-post: kristina.nilsson@svenskakyrkan.se

Sorgegrupper för barn och ungdomar
https://www.svenskakyrkan.se/default.aspx?id=643282

Sorgegrupper för föräldrar
https://www.svenskakyrkan.se/default.aspx?id=652134

Sorgegrupper för livskamrater och vänner
https://www.svenskakyrkan.se/default.aspx?id=643281