Familjecentrum

"Det behövs en by för att fostra ett barn", är ett gammalt ordspråk.

Familjecentrum 
På Familjecentrum Vaxholm samlar vi alla resurser kring barnet. Samarbetet är mellan barnavården, Vaxholm stads socialtjänst och Svenska kyrkan Vaxholm. I församlingen finns en öppen förskola dit du kan gå tillsammans med ditt förskolebarn. För öppettider se under barnverksamheten.