Foto: Magnus Aronson

Vigsel

Den kyrkliga vigseln är en gudstjänst där er kärlek till varandra får ett tydligt uttryck.

Bästa brudpar!

Vi är glada över att ni vill gifta er i Vaxholms församling!
Den kyrkliga vigseln är en gudstjänst där er kärlek till varandra får ett tydligt uttryck. Gudstjänsten uttrycker också Guds stora kärlek till oss människor. 
Eftersom vigseln är en gudstjänst äger den oftast rum i en kyrka eller i ett kapell. Vigseln förbereds i samråd  mellan er, prästen och musikern. 
   Er vigselpräst kommer att kontakta er för att boka en tid för ett samtal där ni och prästen tillsammans reflekterar över äktenskapets och vigselns innebörd och innehåll. En vigsel i Svenska kyrkan förutsätter inga arrangemang som till exempel särskilda kläder, blommor eller efterföljande samlingar men kan naturligtvis innehålla även sådant.

Utsmyckning i kyrkan

När det gäller utsmyckningen av kyrkan, är altaret alltid smyckat av församlingen. Blommornas färg följer kyrkoåret. Den extra utsmyckning som brudparet har möjlighet att stå för själva är därför hänvisad till bänkraderna i form av extra blomvaser, där ni själva kan sätta i egna blommor.
   Ett ”kyrkbröllop” kan vara enkelt eller påkostat men själva vigseln är densamma oavsett om man håller stor fest eller ej. Från kyrkans sida vill vi gärna betona att vigselns innehåll är viktigare än utanverket och förtjänar uppmärksamhet.

Hur går vigseln till?

En vigselgudstjänst i vår tradition inleds med att brudparet går in i kyrkan vid varandras sida som ett uttryck för Guds syn på er som jämställda. Ni står vända mot altaret och lyssnar till bibelns ord om kärlekens gåva och ansvar. Därefter ger ni varandra era löften inför Gud, prästen och församlingen. Ringar utväxlas eller överlämnas och prästen förklarar er för vigda i Svenska kyrkans ordning. Församlingen ber för er och ni får ta emot Guds välsignelse. Anhöriga eller vänner kan tillfrågas om medverkan, till exempel med läsning av bibelord eller dikt. Detta sker alltid i samråd med prästen.

Musik under vigseln

När det är vigsel i kyrkan är det fest och då har vi givetvis levande musik! Församlingens musiker spelar in- och utgångsmusiken. En rik musikskatt finns, skriven för just bröllop och ni kan med förtroende låta våra musiker föreslå musik. Om ni redan har önskemål, tänk på att inte all musik kan framföras på alla orglar med gott resultat. Kontakta alltid kyrkomusikern för råd om ni önskar solomusik eller annan musik ska förekomma.
   Spridande av blomblad i samband med ingångs- eller utgångsmarsch förstör kyrkans mattor och är därför inte tillåtet. Det är heller inte tillåtet att använda er av pappers/plastkonfetti i eller utanför kyrkan. Risgryn och såpbubblor går bra utanför kyrkan. Vi ber er att vänta med ev. champagnemingel till festen.
   Läs gärna igenom ordningen för vigseln. Den återfinns i den bakre delen av de flesta  psalmböcker, eller så kan ni få ett utdrag av prästen.

Tänk på att boka kyrka och präst innan ni bokar festlokal, annars kanske våra kyrkor och präster är uppbokade. 

Tillsammans med er ser vi fram emot er vigsel.

Madeleine Sarenfält, kyrkoherde

Boka vigsel:

Kontakta expeditionen på vardagar mellan kl. 10 - 12
samt måndagar och tisdagar kl.13 - 14. Onsdsgar kl. 10 - 11.30.
Telefon: 08 - 541 300 03
Epost till Vaxholms församling

Preliminärbokning är inte möjlig.
I Vaxholms kyrka har vi vigslar på lördagar kl.13, 14.30 och 16.

Resarö kapell: sista helgen i varje månad, på lördagar kl.13, 14.30 och 16.
Det går även att vigas under våra förrättningstider på vardagar.
Kontakta exp. för info. Brudkronor finns att låna.