Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Vaxholms församling Besöksadress: Hamngatan 25, 18532 Vaxholm Postadress: BOX 38, 18521 VAXHOLM Telefon:+46(8)54130003 E-post till Vaxholms församling

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Diakoni-diakonins månad

När du inte vet vart du ska vända dig när du känner dig ensam, ledsen eller behöver någon att tala med, när du funderar över livet och tron, om du har hamnat i en trasslig situation kan du vända dig till oss diakoner, som har tystnadsplikt.

Diakonins månad

Diakonins månad är ett återkommande ekumeniskt samarbete mellan kyrkor och samfund inom Sveriges kristna råd och ett antal andra organisationer med diakonal inriktning. Årets tema är Äldres psykiska ohälsa.
Diakonins månad vill uppmärksamma kyrkans diakonala uppdrag och verksamhet. Det handlar om socialt arbete, på Kristi uppdrag. ”Diakoni är uppdraget till kyrkan grundad i Kristi kärlek, att genom delaktighet, respekt och ömsesidig solidaritet möta varandra i utsatta livssituationer.” 

Temamånaden Diakonins månad inleds söndagen den 26 augusti (Trettonde söndagen efter trefaldighet) som enligt kyrkoåret har temat ”Medmänniskan”. 

Årets tema är Äldres psykiska ohälsa. 
– Psykisk ohälsa beskrivs som en växande utmaning i vårt samhälle och utgör därför en del av kyrkans uppdrag att tjäna. Diakonalt arbete utgår från att möta andra med respekt, att mötas i ögonhöjd, säger Björn Cedersjö, direktor, ekumenisk diakoni/kyrka-samhälle vid Sveriges kristna råd. Text: svenska kyrkan

Text: Christina Bursjö, diakon i Vaxholms föramling ur Vaxljuset nr.4-19
Sedan 2004 har Svenska kyrkan begreppet Diakonins månad.
Den infaller under september med fokus på söndagen den 15 september här i vår församling. Den söndagen har rubriken Medmänniskan(13 e Tref).

Årets tema är Äldres psykiska ohälsa. Livsvillkoren ser så olika ut och vem som helst kan må dåligt. Flera undersökningar visar att den psykiska ohälsan ökar och under
diakonins månad lyfter vi upp den psykiska ohälsan hos äldre. Många har ett långt yrkesliv bakom sig och en dag slutar du ditt arbete. Hur blir min nya vardag? Vem ska jag prata med? Har jag något sammanhang? Hur länge till har jag kvar att leva?
Frågorna kan bli många. En del upplever en existentiell kris. Är mitt liv
slut nu? Många av dessa faktorer kan utlösa psykisk ohälsa och det behöver uppmärksammas. Ohälsa är ingen naturlig del av åldrandet men har blivit allt vanligare hos äldre personer och depression är en av de vanligaste folksjukdomarna bland äldre. Cirka var femte äldre person är drabbad och det är ibland svårt att avgöra om det är en naturlig reaktion av t.ex. sorg eller om det är depression.
Kyrkan har ett diakonalt uppdrag att hjälpa och motverka detta. I vår församling
erbjuder vi grupper där vi samtalar om livet. Vi har träffar med
underhållning där man kan träffa och umgås med andra. Vi erbjuder samtalsgrupp
om du blir ensam i livet och vi är alltid öppna för enskilda samtal. Är det svårt att komma till församlingsgården kan vi komma på hembesök. Är du anhörig går det också bra att kontakta oss.

Gå vid min sida, visa mig vägen.
Gå vid min sida, styr även stegen.
Jag famlar i dimman, är otrygg ibland,
såras av törnen, söker en hamn.
Gå vid min sida visa mig vägen.
Gå vid min sida, styr även stegen.
Om dimman än lättar och vägen jag
ser:
Bliv kvar vid min sida är bönen jag
ber.
Okänd

Kontakt Christina Bursjö, diakon: 08-541 717 15
Epost till Christina

Diakonens emblem

Maria Watolla, diakoniassistent: 08-541 717 08
Epost till Maria

Diakonens emblem
Ringen: Fadern, som omsluter allt.
Korset: Sonen, Jesus Kristus.
Duvan: Den helige Ande. Duvan med en frisk olivkvist påminner om duvan som Noa sände ut och som kom tillbaka med budskap om att det fanns liv på jorden. Så är diakonins ärende, på Kristi uppdrag och med den helige Andens hjälp ” gå med bud om liv”.