En kvinnlig diakon sitter och samtalar med en kvinna och två småbarn.
Foto: Magnus Aronson /Ikon

Diakoni

När du inte vet vart du ska vända dig när du känner dig ensam, ledsen eller behöver någon att tala med, när du funderar över livet och tron, om du har hamnat i en trasslig situation kan du vända dig till oss diakoner, som har tystnadsplikt.

En diakon håller en annans hand i sina händer. Ett stearinljus med kristusmonogram brinner på bordet mellan dem.

Diakoni – kyrkans omsorg

Diakoni är kyrkans omsorg om medmänniskan och skapelsen, ibland kallas det också kyrkans sociala arbete. Det handlar om att genom delaktighet, med respekt och i ömsesidig solidaritet möta människor i utsatta livssituationer. Grunden för arbetet är Guds kärlek, som den möter oss i Jesus Kristus.

Ett samtal, en gemenskap, öppen förskola, att få sällskap till handläggare och mycket annat.

”Leva-vidare-grupp och sorgegrupp
Hör av dig till Madeleine Sarenfält eller Cecilia Wredberg, präster i Vaxholms församling, om du vill vara med i sorgegrupp.
För
 dig som förlorat en nära person och vill samtala om sorgen.

Trivselträff 
Varmt välkommen till våra öppna träffar. Torsdagar kl.13-15
i Gamla brandstationen. Vi träffas under lättsamma former och hjälps åt med att göra fika. Vi pratar om dagsaktuella frågor och sådant som ligger "närmast hjärtat"
Kontakt: Madeleine Sarenfält, präst
Tfn: 08-541 717 02

Diakonens emblem
Ringen: Fadern, som omsluter allt.
Korset: Sonen, Jesus Kristus.
Duvan: Den helige Ande. Duvan med en frisk olivkvist påminner om duvan som Noa sände ut och som kom tillbaka med budskap om att det fanns liv på jorden. Så är diakonins ärende, på Kristi uppdrag och med den helige Andens hjälp ” gå med bud om liv”.

Diakonens emblem