Flicka som tittar upp från en spegel
Foto: Magnus Aronsson Ikon

Barn

Barnverksamheten är en del av församlingens dopundervisning. Vi vill ge kunskap om kristen tro och kristna värderingar i en trygg, harmonisk och kärleksfull miljö. Ge föräldrar stöd i deras föräldraroll. Skapa mötesplatser för unga.

Barnens altarskåp finns i Vaxholms kyrka för barn att leka med.

Församlingen har både ett skapelse/samhällsansvar och ett ansvar att berätta om vår kristna tro. Därför är vår verksamhet inte endast till för de döpta barnen, verksamheten ska ge möjlighet att växa in kyrkans gemenskap, vara dopförberedande och också bidra till att göra vår ort till en bra plats att leva på. Vi vill inom barnverksamheten stödja barnens föräldrar i föräldrarollen. En viktig plats för detta arbete är Öppna förskolan där även babymassage erbjuds för att stärka anknytningen mellan barn och förälder. Församlingen är en del av Vaxholms stads Familjecentrum, där församlingen svarar mot det andliga sökande som finns i vårt samhälle.
Inom barnverksamheten finns också "Kyrk kidz"  där vi i projektform växlar mellan drama, lek, pyssel och bakning i syfte att delta i och skapa två gudstjänster per termin.  Detta är platser för unga människor att få uppleva andlighet, stillhet och bekräftelse.