Hyra församlingsgård

Våra församlingsgårdar i Vaxholm och i Resarö kapell

Information om bokning av våra lokaler

Vaxholms församlingssal

I tillhörande kök finns porslin för ca 80 personer. Hjärtstartare finns utanför salen. Beställaren ansvarar för att lokalens föreskrifter följs. Vid olycka ring alltid SOS alarm, 112. Rökning är inte tillåten i någon av våra lokaler.

Resarö församlingssal
Platsbegränsning i salen, 40 personer enligt brandföreskrifter. I tillhörande kök finns porslin för ca 40 personer. Vi hyr ut till dop- och begravningskaffe, och andra ändamål, dock ej bröllopsfest/fest. Beställaren ansvarar för att lokalens föreskrifter följs. Vid olycka ring alltid SOS alarm, 112. Rökning är inte tillåten i någon av våra lokaler.

Nedan ser du priser samt viss praktisk information

UTHYRNINGSPRISER VAXHOLMS FÖRSAMLING
GÄLLER FROM 2022

Hyra till och med 4 timmar räknas som en halvdag, mer än 4 timmar räknas som en heldag.  

Johannessalen och Resarö församlingssal: Församlingen, insamlingsorganisationer och kyrkliga organisationer:
0 kr  

Kommersiella företag
Heldag: 6 600 kr Halvdag: 3 400 kr

Kommunen och andra större organisationer, föreningar och dödsbon som inte är församlingstillhöriga, samt skolan
Heldag: 4 200 kr  Halvdag: 2 100 kr

Dödsbon och dopfamiljer som tillhör församlingen
Heldag: 550 kr

Ideella föreningar, pensionärsföreningarna PRO och SPF samt Andreaskyrkan
Heldag: 1100 kr Halvdag: 550 kr

Användning av AV-utrustningen (kräver insats av personal)
Heldag: 1100 kr

Matteusrummet, Lukasrummet och Gamla brandstationen:

Församlingen, insamlingsorganisationer och kyrkliga organisationer

0 kr

Kommersiella företag
Heldag: 2 400 kr Halvdag: 1 200 kr

Kommunen och andra större organisationer, föreningar och dödsbon som inte är församlingstillhöriga, samt skolan
Heldag: 1600 kr Halvdag: 800 kr

Dödsbon och dopfamiljer som tillhör församlingen
Heldag: 250 kr

Ideella föreningar, pensionärsföreningarna PRO och SPF samt Andreaskyrkan
Heldag: 550 kr Halvdag: 300 kr

Vaxholms kyrka och Resarö kapell:

Uthyrning av dessa lokaler ska godkännas av kyrkoherden
Om hyresgästens verksamhet gagnar församlingen
1 600 kr
Om hyresgästen har kommersiell verksamhet
Heldag: 7 300 kr

Praktisk information vid uthyrning av någon av församlingens lokaler:

Tillgång till lokalerna har man endast under samma dag/kväll som man har bokat.

Det finns inte möjlighet att duka dagen före alternativt städa dagen efter i hyrd lokal. Ni får gärna möblera om, men återställ till tidigare möblering. Var aktsam om våra golv och inventarier. Lyft möblerna vid förflyttning av bord och stolar. 

Städ- och förbrukningsmaterial finns att tillgå. Utebliven städning och/eller återställande av möblering debiteras extra och enligt gällande aktuell städtaxa per påbörjad timme.

I våra fastigheter har vi olika lokaliteter och verksamheter, därför kan det finnas personal i byggnaden under uthyrningstiden.

Församlingen önskar er en trevlig vistelse!

 

 

Bilden  visar var i anslutning till kyrka och församlingsgård du får parkera.

Parkering i Vaxholm