Foto: Johannes Frandsen ikon

Barn 7-13 år

Kyrkkidz och SKUR -Svenska kyrkans unga på Resarö

Kyrkkidz

Vi leker, sjunger, pysslar och har samling/andakt. Ibland arbetar vi i projekt och bjuder in våra familjer till gudstjänst. Barnen går direkt till Kidzen när de slutar skolan och vi serverar mellis.

För barn i årskurs 1-2
tisdagar kl. 13.30 – 16.30

för barn i årskurs 3-4
torsdagar kl. 13.30 – 16.30

Kontakt och anmälan:

Millan Österberg: 08-541 717 01
Epost till Millan

SKURSvenska Kyrkans Unga på Resarö
För unga i årskurs 5-6.
Vi vill skapa en mötesplats där församlingens unga får möjlighet att utforska sin tro, sig själva och sina medmänniskor.
Att behålla kontakten fram till konfirmationstiden och uppmuntra till delaktighet i det övriga församlingslivet.

Kontakt: Andreas Lund: 
08-541 717 09
Epost till Andreas