Inträde i Svenska kyrkan

Genom Ditt medlemskap kan församlingen göra det här för Dig:

-Barn och vuxenkörer - Gudstjänster - Konserter - Dopfest - Skolkyrka
- Ungdomsgrupper- Konfirmation - Vigslar - Frukostföredrag 
- Dop - Retreatdagar - Öppen förskola - Babyrytmik - Hembesök
- Gudstjänster på äldreboenden - Babymassage - Minior och Juniorgrupper - Begravningar  - Ledarutbildning - Lunchmusik - Musik i sommarkväll - Bibelstudiegrupper - Sorgegrupper - Själavårdssamtal
- Föräldrautbildning - Internationell hjälpverksamhet - Läger m. m.
Tack för Ditt stöd.