Skolkyrka

Vi i Svenska kyrkan Vaxholm vill möta varje elev inom ramen för skolans verksamhet en gång om året. Vi hoppas att mötet ska vara meningsfullt för alla inblandade och att relationen mellan skolans elever, personal och församlingen ska fördjupas.

Förskola/förskoleklasser
Barn i åldrarna 0-6 år erbjuder Vaxholms församling följande:
Konsert för 6-åringar.
Studiebesök i kyrkan/kapellen, gärna på tisdagar.

År 1
Tema: Levande krubba.
Syfte: Aktualisera julberättelsen på ett annorlunda sätt.
Plats: Vaxholms kyrka
Datum: December
Tidsåtgång: 40 minuter
 

År 2
Tema: Mose vandring
Syfte: Varför vi fått etiska regler, visa på samarbete, varför Jesus firade påsk, varför vi i kyrkan idag har präster
Plats: Vaxholms kyrka
Datum: vecka 47
Tidsåtgång: 60 minuter
   
År 3
Tema: Det här är kyrkan
Syfte: Att låta eleverna bekanta sig med kyrkan och de yrken som verkar där. Vi tittar på orgeln och i psalmböckerna, sjunger en sång. Vi får följa med vaktmästaren som berättar om sitt arbete och visar klockstapeln.
Prästen visar altaret, kläderna, nattvardskärlen m.m.
Plats: Vaxholms kyrka
Datum: Maj
Tidsåtgång: 60 minuter
   
År 4
Tema: Påskvandring
Syfte: Att belysa innebörden av påsken. Eleverna får själva vara delaktiga i vandringen och följa Jesus genom stilla veckan och genom detta uppleva påskens under.
Plats: Vaxholms församlingsgård
Datum: 1-2 veckor före påsklovet
Tidsåtgång: 40 minuter
   
År 5
Tema: Möte med kyrkohistoriskt viktiga personer.
Syfte: Att levandegöra några personer som haft inverkan på vårt samhälle och kyrkas utveckling. Bland annat Gustav Vasa, fru Luther, som berättar om sin man Martin, Lina Sandell berättar om sig och de psalmer hon skrivit, vi sjunger de populäraste psalmerna. Till sist möter vi vår kyrkbyggare. Plats: Vaxholms kyrka/Resarö kapell
Datum: Februari
Tidsåtgång: 40 minuter
   
År 6
Tema: Kyrkogårdsvandring
Syfte: Låta eleverna bekanta sig med kyrkogården, våra allhelgonatraditioner samt samtala om död och begravning. Vi ser på olika typer av gravar, tittar på askgravplatsen och minneslunden, får reda på vad ett kvarter är. Talar om vad som händer när någon dör med kroppen både medicinskt och praktiskt. Vi tittar på hur en kista ser ut inuti. Talar om hur en begravningsgudstjänst kan utformas. Vi avslutar med en frivillig ljuständning under stillhet med musik. OBS! Elevernas målsmän bör informeras om vandringen då det ofta väcker frågor och funderingar om döden.
Plats: Vaxholms Nya kyrkogård
Datum: Vecka 43
Tidsåtgång: 60 minuter
   
År 7
Tema: Jag & min medmänniska – en film om mobbning.
Syfte: Väcka frågor om medmänsklighet. Visa på vilka konsekvenserna kan bli när vi inte tar ansvar för vårt eget handlande. Detta gör vi genom att se en film tillsammans och sedan diskutera filmen.
Plats: Vaxholms kyrka och Vaxholms församlingsgård.
Datum: Maj
Tidsåtgång: 60 minuter

År 8
Tema: Symbolutställning
Syfte: Att låta eleverna bekanta sig med kyrkans olika symboler, ritualer m.m. Hur en del symboler har misstolkats och används felaktigt inom vissa rörelser.
Plats: Vaxholms församlingsgård. Datum: Vecka 38
Tidsåtgång: 60 minuter
 
År 9
Tema: Förintelsens minnesdag
Syfte: Upptakt för skolans undervisning av förintelsen. Genom en föreläsning belysa att det som hände då, fortfarande sker i dag. Hur man med ord kan förinta en person.
Plats: Vaxholms kyrka
Datum: 27 januari eller där i närheten
Tidsåtgång: 90 minuter
   
Övrigt
Adventssamlingar, omkring första söndagen i Advent.
Luciafirande.
Skolavslutningar till jul och inför sommaren.
Kyrkobesök kan bokas.
Öppen förskola på Resarö och i Vaxholm
Vaxholms församling är en naturlig resurs vid kris på skolan eller i samhället.
Kontakt: Lena Dahlgren

Skolkyrkan erbjuder också ett samarbete med lärare och övrig personal, exempelvis kan vi hjälpa till att anordna studiedagar och vi finns till för samtal om livet och tillvaron. Vår kunskap och kompetens står till ert förfogande.

 

Svenska kyrkan Vaxholm vill gärna samarbeta med skolan i ämnet religionskunskap enligtföljande:

Grundläggande värden
Skolväsendet vilar på demokratins grund. Skollagen (2010:800) slår fast att utbild­ningen inom skolväsendet syftar till att elever ska inhämta och utveckla kunskaper och värden. Den ska främja alla elevers utveckling och lärande samt en livslång lust att lära. Utbildningen ska förmedla och förankra respekt för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingar som det svenska samhället vilar på. Var och en som verkar inom skolan ska också främja aktning för varje människas egenvärde och respekt för vår gemensamma miljö.

Människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet mellan kvinnor och män samt solidaritet med svaga och utsatta är de värden som skolan ska gestalta och förmedla. I överensstämmelse med den etik som förvaltats av kristen tradition och västerländsk humanism sker detta genom individens fostran till rättskänsla, generositet, tolerans och ansvarstagande. Undervisningen i skolan ska vara icke-konfessionell.