Aktuellt

Vaxholms kyrka är öppen vardagar kl. 10-12 för ljuständning och bön.

Du kan betala med swish i kyrka och församlingsgård.

Musikverksamhet, konsert- 123 535 86 68
Kollekt- 123 085 03 54
Bokbord- 123 511 02 26
Ljus- 123 607 13 44
Barnverksamhet- 123 218 30 44

Öppettider i Vaxholms kyrka
Vaxholms kyrka är öppen vardagar kl. 10-12 och på söndagar kl. 12-13 för ljuständning och bön. Personal finns i kyrkan. 

Jourtelefon
Präst och diakon kan du nå för samtal, vardagar kl. 10-12 på tel. 541 300 03
be att bli kopplad till jourtelefonen.
Om du behöver tala med någon under under tider då vi inte har öppet kan du ringa Jourhavande präst på 112 kl. 17-06 www.svenskakyrkan.se/jourhavandeprast

Vill du gå med på pilgrimsvandring runt Vaxholm?
Tre tillfällen finns i december. Länk till info om pilgrimsvandring i Vaxholm

Beslut om att 20 anhöriga tillåts närvara vid begravningar
Den 20 november beslutade regeringen att tillåta upp till 20 personer exklusive medverkande att närvara vid begravningar. Vaxholms församling och Svenska kyrkan nationellt välkomnar beslutet, som kommer att underlätta för människor som annars ställs inför orimliga val om vem som ska få vara med på begravningen.

Vi måste tyvärr göra uppehåll i våra verksamheter, gudstjänster och musik.
Läs mer om de nya restriktionerna här.

Länk till Svenska kyrkans digitala gudstjänster och evenemang

Församlingens hederstecken
Här kan du läsa mer om hur du nominerar.

Gå på själavårdspromenad
Här kan du läsa mer och få kontakt om du vill gå en själavårdspromenad

Samtalsjour för döva
Svenska kyrkan erbjuder nu en nationell bildtelefonjour på teckenspråk. Där kan döva personer i hela landet samtala direkt med teckenspråkiga präster eller diakoner. Svenska kyrkans första öppna stödlinje för döva nås via svenskakyrkan@ectalk.se 
Stödlinjen är öppen tre dagar i veckan:måndag Kl. 10-16, onsdag kl.10-19 och fredag kl. 10-16. Samtalstjänsten bemannas av teckenspråkiga präster och diakoner med tystnadsplikt, och är öppen för alla oavsett livsåskådning eller trosuppfattning. Den som känner oro, har sorg, vill tala om tro eller tvivel och behöver stöd kan här samtala direkt utan tolk.
Här hittar du Svenska kyrkans sidor på teckenspråk

 Webbsända gudstjänster i Stockholms stift
Länk till webbsända gudstjänster i Stockholms stift
och Livesända gudstjänster från bland annat Uppsala domkyrka

Telefonkontakt med våra präster, diakon och diakoniassistent
Du är alltid välkommen att höra av dig till oss om du behöver prata med någon, om du känner oro eller är ensam, eller bara vill prata. 
Om du behöver tala med en präst under kväll eller natt så finns Jourhavande präst på tel: 112.
Lotta Crispin Back, präst 08-541 717 21
Epost till Lotta

Cecilia Wredberg, präst 08-541 717 03
Epost till Cecilia

Madeleine Sarenfält, kyrkoherde, präst 08-541 717 02
Epost till Madeleine

Christina Bursjö, diakon 08-541 717 15
Epost till Christina

Maria Watolla, diakoniassistent 08- 541 717 08
Epost till Maria

Nyhetsbrev
Om du vill prenumerera på vårt nyhetsbrev och få reda på vad som händer i församlingen, konserter och andra evenemang. Fyll i formuläret längst ned på den här sidan eller skriv till vaxholm.forsamling@svenskakyrkan.se och kom ihåg att skriva din epostadress.

 

Ja tack, jag vill prenumerera på nyhetsbrevet.