Information om prästgården

Här kan du ladda ned dokument som finns rörande försäljning av prästgården

Svar från nomineringsgruppen Tradition och förnyelse till kyrkorådets text som publicerades i Vaxljuset nr 1-21.

Överklagandenämndens slutgiltiga beslut att avslå överklagandet 3 februari 2021

Yttrande POSK till överklagandenämnden 2021-01-20

 Överklagande gällande beslutsprövning 8 januari 2021

Domkapitlets beslut 2020-12-09.

Kyrkorådets ordförandes text om försäljning av prästgården som publicerades i Vaxljuset nr 1-21

POSK yttrande till Domkapitlet 2020-11-24

Brev klagan 2020-10-23

 Kommunens protokoll angående prästgården

Ansökan om planbesked

Protokoll kyrkofullmäktige 2019-06-11

Protokoll kyrkofullmäktige 2019-05-14

Avtal Big Vaxholm

Värdering mäklarringen bilaga 4

Ansökan om köp- affärsförslag bilaga 1

Beslutsunderlag för försäljning av prästgården

Svea fastigheter bostad presentation bilaga 3