Mötesplatser för dig: kurser, studiecirklar och föredrag

Möjligheter för Dig i form av kurser, studiecirklar och föredrag, välkommen!

Bokcirkel hösten 2020

Ny bokcirkel startar 22 september kl. 13 – 14.30
varannan vecka i Gamla brandstationen.

Vi läser sju steg i kristen tro av Jonas Lindberg. Det här är en bok både för dig som tycker
att du redan har en tro och för dig som känner dig mer osäker på det.
Välkommen att höra av dig till präst Cecilia Wredberg om du vill vara med.
Tfn: 08-541 717 03
cecilia.wredberg@svenskakyrkan.se

 

Trivselträffarna har paus under hösten 2020
Varmt välkommen på våra öppna träffar. Torsdagar kl.13-15
i Gamla brandstationen. 
Vi träffas under lättsamma former och hjälps åt med att göra fika. Vi pratar om dagsaktuella frågor och sådant som ligger "närmast hjärtat"
Kontakt: Christina Bursjö, diakon 
Tfn: 08-541 717 15


Vaxholmsträffarna har paus under hösten 2020

Kontaktpersoner:
Christina Bursjö, diakon
Tfn: 08-541 717 15
Epost till Christina

Maria Watolla, diakoniassistent
Tfn: 08-541 717 08
Epost till Maria

Madeleine Marcus
Församlingsvärd
Tfn:08-541 717 07
Epost till Madeleine:

Monica Adaniloaie
Församlingsvärd
Tfn: 08-541 717 13
Epost: Epost till Monica

Frivilliggruppen serverar soppa och smörgås, samt kaffe/varm dryck till självkostnadspris, klockan 12.30. 
Kl.13 hälsar vi välkommen med en andakt innan dagens program börjar.
Varmt välkommen!
Kontakt: Christina Bursjö
Tfn: 08-541 717 15