Bild på kista med rosa blommor och ljus som tänds runt om.
Foto: Johannes Frandsen ikon

Begravning

Ett sista farväl

Ett sista farväl till den som avlidit.
 När en familjemedlem, släkting eller vän dör är det viktigt att få ta ett sista farväl. I kyrkan gör vi det i en begravningsgudstjänst då vi överlämnar den som dött till Gud.
  Under begravningsgudstjänsten får vi tillfälle att sörja och visa kärlek och respekt för den döda. 
  Genom begravningsgudstjänsten visar vi också respekt för kroppen. Den läggs till vila och prästen lyser frid över den som dött och överlåter henne eller honom i Guds omsorg och kärlek.
   Mitt i sorgen kan det ge kraft att se släkt och vänner samlade för ett respektfullt avsked och för många blir begravningen en viktig del av sorgearbetet.

Sorg

Sorgegrupper för barn och unga.

Läs mer:

Så kan begravningen gå till

Att planera en begravning

Kontakt församlingsexpedition:
måndag till fredag kl. 10-12 samt måndagar och tisdagar
kl. 13 - 14. Onsdsgar kl. 10 - 11.30.
08 - 541 300 03
E-post till församlingen

Kyrkogårdsförvaltningen kontakt:
E-post till kyrkogårdsförvaltningen
08 -541 339 46 telefontid  på tisdagar kl. 9-15

Jan Åkersten, kyrkogårdsförman
08-541 717 00
Epost till Jan Åkersten

Församlingen har bårtäcke och vaser som man kan välja att ha i bänkraderna i kyrkan: 14 cm höga och 2 cm i diameter.

Bårtäcke av Ulla Parkdal.