Foto: Bengt Nyman

Våra kyrkor

Vaxholms kyrka och Resarö kapell. Titta inne i kyrkorna via en panoramabild.

Vaxholms kyrka

Vaxholms kyrka

Panoramabild Vaxholms kyrka

År 1760 lades grunden till den nuvarande kyrkan. Sverige var ett fattigt land vid denna tid så det var svårt att få fram pengar till kyrkbygget. Trots kollektinsamling i landet räckte inte pengarna till uppförandet av det ståtliga torn som arkitekterna C F Adelcrantz och Olof Tempelman tänkt sig. Först 1803 var kyrkan färdig och fick namnet Gustav Adolfkyrkan efter de kungar  som regerade under byggtiden, nämligen Gustav III och Gustav IV. Istället för torn finns en klockstapel i trä med kyrktupp och tre klockor.

Sevärt
Kyrkan är byggd i nyklassisk stil. Kyrkorummet är stort och öppet med ett grunt tvärskepp med plats för ca 450 personer Det vackra målade korfönstret föreställer Den gode Herden och utgör altartavla. Dessutom finns två gamla målningar: Kristus nedtages från korset, som är en kopia av en Rubenstavla, samt Den törnkrönte Kristus.
Det står en Kristusskulptur i trä från 1600-talet i koret. Den kallas Kristus Smärtomannen (han bär fram sina förböner för människorna inför Gud). Det finns också ett exemplar av nattvardssilver som tillhört Östgiöte Tremänning Regemente. Dessutom finns många vackra mässhakar. Den äldsta är från 1700-talet och den yngsta är tillverkad av textilkonstnärinnan Ulla Parkdal 1998, som även har gjort ett av våra vackra bårtäcken. I glasmontrar i sidoskeppen finns modeller av två roslagsbåtar, en skötbåt och en storöka.

Orglar
Orgeln är byggd år 1908 av Setterqvist & Son. Den har restaurerats och byggts till vid ett par tillfällen, bland annat i samband med senaste renoveringen av kyrkan. I kyrkans kor fi nns också en kororgel. Den inköptes 1979 och är byggd av Nils Munck Mogensen.

Dopfunten
Från sent 1300-tal och gjord i gotländsk sandsten, skänktes till Vaxholm från Riddarholmskyrkan troligtvis runt 1677.
I mitten av 1700-talet byggdes Blynäsgården som kommendantbostad i Vaxholm, 1835 övertog kommendant Panchen, chef för Vaxholms fästning, Blynäsgården och tog hem dopfunten till trädgården. Då hade den redan flyttats ut ur kyrkorummet och fanns kanske i ett skjul eller förråd på kyrkogården.

Resarö kapell

Panoramabild i Resarö kapell

Resarö kapell är en så kallad studiokyrka utformad av Rolf Bergh. Invigd 1968 till världskyrkomötet i Uppsala och flyttades sedan till Resarö. Rödmålad träbyggnad. Altarkors av Tore Bergh. 

Under kontaktinformationen till kapellet kan du läsa en text om kapellet som publicerades i Vaxljuset nr4-18.

Kontakta expeditionen för att boka dop och vigsel i Resarö kapell: 

08-541 300 03 Epost till Vaxholm Det ryms max 125 personer i kapellet.
Adressen är Överbyvägen 1.

På initiativ av kyrkvärden Bror Andersson samlades söndagen
den 4 maj 1958 en liten skara Resaröbor i Resarö
bygdegård för att diskutera möjligheterna att få en kyrka på
Resarö. De 31 personer som kommit beslöt att bilda en stiftelse
och söndagen den 10 augusti 1958 bildades officiellt Stiftelsen
Resarö Kapell.
  Familjen Isacson donerade en tomt och sommaren 1958 invigdes
kapelltomten av kyrkoherde Carl-Erik Wenngren. (Under
den här tiden tillhörde Resarö Österåker) 4 år senare fick
stiftelsen en kyrkklocka donerad och klockstapeln invigdes
sommaren 1962 och Klockan har sedan dess ringt in helgen på
ön. ”Må klockan ringa frid över Resarö och dem där bo” är ingraverat
på ena sidan och ”Jesus är densamme i går, idag så ock i evighet”
på den andra sidan.
  Ett flertal förslag lämnades in för hur det nya kapellet skulle
utformas men det var förenat med stora kostnader. Resarö
kyrkliga syförening kunde genom basarer tillföra stiftelsen
30.000 kronor. Familjen Isacson skänkte en större summa och
tillslut var tiden mogen för att uppföra kapellet. Kyrkfrämjandet
meddelade stiftelsen att de tänkte uppföra en tillfällig ekumenisk
kyrka under världskyrkomötet i Uppsala. Den skulle
ritas av arkitekt Rolf Bergh. Nu hade inte världskyrkomötet
medel till detta men hoppades att Resarö Kapellstiftelse skulle
kunna betala och sedan överta kyrkan efter mötet.
8 september 1968 tog Bror Andersson det första spadtagen
för uppförandet av kapellet på Resarö. Fortfarande saknades
medel för bl.a. inventarier. Bråda tider följde för styrelsen. Det
anordnades insamlingar, biskop Helge Ljungberg skrev brev till
alla fastighetsägare på ön och bad om bidrag. Förhandlingar
med Småkyrkofonden för ett fördelaktigt lån inleddes. Tillslut
var allt klart och kapellet kunde invigas den 3 november av
Helge Ljungberg, med var också kontraktsprost Norrby, kyrkoherde
Wenngren, komminister Ohly m.fl. och en församling
på 325 besökare!
  Fram till år 1977 skötte kapellstiftelsen allt när det gällde
skötsel och underhåll. Syföreningen var ett stort stöd med sina
basarer så lånen kunde betalas tillbaka ett år tidigare än planerat.
Nu var det dags att överlämna kapellet till Österåkers
församling. Trettondedag jul 1977 i samband med gudstjänsten
överlämnades kapellet och strax därefter upplöstes kapellstiftelsen.
1983 delades dåvarande storkommunen Vaxholm och Resarö
kom att tillhöra Vaxholms församling. 1987 fick kapellet
en tillbyggnad och all verksamhet flyttades från skolan till den
nya församlingsgården. Efter några år behövde kapellet en upprustning
och Astrid Theselius målade de väggmålningar som
finns idag.
  2018 firade kapellet 50 år, en kort tid ur kyrkobyggnads
perspektiv och det har varit 50 år av fantastiskt arbete i
både glädje och sorg. 
Text: Christina Bursjö diakon i församlingen