bild på glasskulptur och bakom samtalar två kvinnor
Foto: Magnus Aronson, Ikon

Själavård och samtal

Själavård...ett samtal där inga journaler eller anteckningar förs. Allt som sägs i rummet kommer att stanna där.

Diakoner samtalar med kvinna.

Diakoni – kyrkans omsorg

Diakoni är kyrkans omsorg om medmänniskan och skapelsen, ibland kallas det också kyrkans sociala arbete. Det handlar om att genom delaktighet, med respekt och i ömsesidig solidaritet möta människor i utsatta livssituationer. Grunden för arbetet är Guds kärlek, som den möter oss i Jesus Kristus.

Kyrkans SOS

Kyrkans SOS är en fristående ideell organisation som erbjuder kris- och samtalsjour. Du kan ringa SOS-telefonen eller skriva till SOS-brevlådan. Du får vara anonym. För dig mellan 12 och 25 år finns Nätvandrarchatten.

Det finns inom kyrkan ett ord som kallas själavård. Ett sammansatt ord, själ och vård. Lika mycket som kroppen behöver omvårdnad så behöver också själen det. Ett själavårdande samtal skiljer sig från ett vanligt samtal genom att det också handlar om Gud och andlighet. Det kan vara ett vägledande samtal mitt i livet eller ett samtal utifrån ett specifikt behov. Samtalet ska hjälpa människan i sitt andliga sökande och vara en väg till en inre mognad. 

Under samtalet ges möjlighet att bearbeta de frågor som finns. Målet är att hitta sig själv igen, se meningen med sitt liv, få tröst av Gud. Finna lösningar på problem eller att få stöd och tröst i det som inte kan lösas.  

Inom Svenska kyrkan finns personer som har ett särskilt själavårdande ansvar, diakoner och präster. Prästerna har en absolut tystnadsplikt som innebär att allt som sägs under det själavårdande samtalet kommer att stanna där. Hon eller han får aldrig berätta något från samtalet. När det gäller diakoner kan domstol ålägga att hon eller han delar med sig av information. Diakonen har också anmälningsplikt när det gäller barn som far illa.  

Hur går samtalet till? Enklast är att ringa till församlingen och boka en tid för samtal. När man träffas brukar samtalet vara ca en timme. Du får möjlighet att i lugn och ro prata om det som bekymrar dig. Själavårdaren kan ställa lite frågor för att förstå din situation bättre. Alla frågor kan inte besvaras men kan lämnas till Gud under bön. Du som konfident behöver inte ha en tro men för själavårdaren är alltid Gud med i samtalet. Det är detta som gör skillnad på ett ”vanligt” samtal även om det kan finnas stora likheter. Ibland hänvisar själavårdaren vidare till en annan profession som tex. läkare eller psykolog. Inga journaler skrivs och det är gratis.  

Skulle du behöva någon att tala med och församlingens diakoner eller präster inte kan ta emot ditt samtal kan du mellan 22.00–06.00 alltid ringa Jourhavande präst på telefon 112.
Du ska veta att du alltid är välkommen att höra av dig!