vy över Tidaholm med TIdaholms kyrka i centrum, bilar kör på vägen som omges av hus på vardera sida.
Foto: Tone Westerlund

Svenska kyrkan Tidaholm

Här ryms en mångfald av mötesplatser och människor.

Sommaräng med lavendel.

Vad händer i sommar?

Hos Svenska kyrkan Tidaholm finns det att upptäcka även under sommaren! Du kan till exempel besöka vägkyrkor, leta skatter i flera av kyrkorna, fira gudstjänst ute och inne och mycket mer. Välkommen i sommar!

Mötesplatser

Grupper och träffar för alla åldrar.

Vy över bygget av nya Kyrkans hus, bild tagen i juni 2022.

Kyrkans hus - vad är på gång?

Den senaste omfattande renoveringen av Kyrkans hus gjordes 1978, alltså för 40 år sedan. Det har varit ett hårt slitage då tusentals människor besökt Kyrkans hus varje vecka under terminerna tidigare. Något färre har det varit under sommar- och juluppehållet.

En vuxen och ett barn står vid strandkanten och tittar ut över vattnet.

Kristen tro

Vill du veta mer om kristen tro? Här kan du läsa om vad Svenska kyrkan står för. Du kan också få näring till dina egna tankar om kristen tro.

Bli medlem

Tillsammans kan vi hjälpas åt och gör skillnad. Du behövs!

Internationellt engagemang

Act Svenska kyrkan arbetar med effektivt katastrofarbete, långsiktigt utvecklingsarbete och förändringskapande genom påverkansarbete. Här hittar du information om hur du kan engagera dig för varje människas rätt till ett värdigt liv!

En diakon håller en annans hand i sina händer. Ett stearinljus med kristusmonogram brinner på bordet mellan dem.

Samtal och stöd

Behöver du någon att tala med? Att få samtala med någon, att få möjlighet att sätta ord på det som känns svårt gör ofta skillnad. Oavsett om du är i akut kris, mitt i en sorg eller av andra anledningar behöver någon att prata med. Välkommen att höra av dig till expeditionen om du önskar prata med en diakon eller präst.

Livsstegen i Tidaholm

Livsstegen - tolv steg till inre hälsa. Nya grupper startar regelbundet. De tolv stegen är utformade som en personlig vandring som startar med insikten att jag har ett problem och där målet är att vilja hjälpa andra.

Övre delen av framsidan på Kyrkfönstret nr 2 2022.

Församlingstidningen Kyrkfönstret

En tidning från Svenska kyrkan Tidaholm med utgivning fyra gånger om året. Nästa nummer kommer ut 24 augusti 2022.

Grön el på Norra kyrkogården

Svenska kyrkan Tidaholm producerar numera grön el på Norra kyrkogården. Se den pågående produktionen på Norra Kyrkogården (solaredge.com)

Kyrkor i Skara stift ringer för fred

Från och med måndag 7 mars hålls Tidaholms kyrka, Fröjereds kyrka, Dimbo-Ottravads kyrka, Valstads kyrka och Daretorps kyrka öppna mellan kl. 8.00 och 18.00, för ljuständning och bön, med anledning av kriget i Ukraina.

Lunchbön för fred i Tidaholms kyrka måndag-lördag kl.12.00 med start torsdag 24 mars.

Biskop Åke Bonnier vid ambon, talarstolen, i Tidaholms kyrka och talar till församlingen, klädd i en svart kaftan.

Visitationstal av biskop Åke Bonnier

Den 3 april avslutades biskopsvisitationen i Tidaholms kyrka med visitationstal av biskop Åke Bonnier. Nu kan du ta del av talet.

Kyrkor i Skara stift ringer för fred

Varje dag klockan tolv ringer kyrkklockor runtom i Skara stift för att mana till bön för fred. Initiativet kommer från biskop Åke Bonnier, som uppmanat församlingarna att be för situationen i Ukraina.

Lärjungaskapets år

Precis som tidigare år skriver biskop Åke Bonnier ett brev med ett tema som finns med i stiftets verksamhet framöver. Temat ger också möjlighet till reflektion och fördjupning, både enskilt och tillsammans med andra. Till skillnad från tidigare teman så sträcker sig kommande tema över tre år och inte bara ett. Och temat är lärjungaskap.

Kyrkans klassiker

Var med att under ett kalenderår upptäcka delar av kyrkans tro och liv. Det handlar om att be, läsa bibeln, fira gudstjänst och träna sin omtanke om andra.

En mobil, en pratbubbla och ett kuvert mot en blå bakgrund.

Information om personuppgifter - GDPR

Svenska kyrkan har hanterat personuppgifter på ett ansvarsfullt och respektfullt sätt i många hundra år och det kommer vi att fortsätta att göra. Din personliga integritet är viktig för oss och därför vill vi informera om var dina personuppgifter hämtas ifrån, hur vi använder dem och vilka rättigheter du har.

Webbaserad framsida till Svenska kyrkan Tidaholms församlingsinstruktion 2022.

Församlingsinstruktion

Svenska kyrkan Tidaholms måldokument

Tidaholm- en plats för görglädje*

*Görglädje [jö:rglä:dje] är vårt eget ord och beskriver den anda/gnista som finns här. Det är vår görglädje som gör att vi fortsätter utveckla platsen, oss själva och våra företag.

Vi tror på alla människors lika värde. Vi gör skillnad.

Bli medlem