Valstads församling

Valstads församling omfattar hela sex socknar, Valstad, Suntak, Kymbo, Vättak, Hångsdala och Östra Gerum och i församlingen finns det sju kyrkor.

Valstads församling är förmodligen Sveriges minsta församling med så många kyrkor! I Valstads församling ligger också Folkabo samhälle där det finns bl.a. skola och vandrarhem (Valstad Café). Vi firar gudstjänst varje vecka i någon eller några av kyrkorna, och under veckorna pågår olika verksamheter som vänder sig både till yngre och äldre, barn och vuxna.

De anställdas arbetsrum och församlingsexpeditionen finns i Valstads församlingsgård och där är också platsen för många av församlingens verksamheter.

Närhet, enkelhet, glädje och spontanitet är några ord som präglar atmosfären i vår församling.