Meny

Act-Svenska kyrkan

Tack för årets julinsamling då vi lyfte de orättvisor och övergrepp som en flicka drabbas av bara för att hon är flicka. I Tidaholms pastorat har hela 161 620 kronor samlats in. Totalt i landet slogs insamlingsmålet och totalt samlades det in hela 42,6 miljoner. Tidaholms pastorat har en ökning på 36 500 kronor. Fantastiskt!

Var med och förändra världen
Ta ställning för människor som lever i utsatthet. Att ge en gåva är att ge en annan människa ett hopp, en möjlighet och en framtid. Svenska kyrkan kämpar för att stärka människor och deras kamp för mat, försörjning, trygghet, utbildning och hälsa. 

act Svenska kyrkan stöder över 300 projekt i omkring 40 länder. Insamlingsprojekten är ett representativt urval av allt vi gör, katastrofinsatser, tro och lärande, hållbar försörjning, mänskliga rättigheter och rätten till hälsa. Varje tema består av flera projekt från olika delar av världen.

Svenska kyrkan Tidaholm har under året många insamlingar till act Svenska kyrkan, auktioner, försäljningar, kollekter och andra arrangemang. Är du intresserad av internationellt arbete så finns det här lokalt en internationell grupp som leder och inspirerar församlingarna till ökat engagemang.

Tack för din gåva!