Webbaserad framsida till Svenska kyrkan Tidaholms församlingsinstruktion 2022.

Församlingsinstruktion

Svenska kyrkan Tidaholms måldokument

Församlingsinstruktionen är väl förankrad och har involverat många till exempel genom samtalskvällar, enkäter, tvärgrupper (med bland annat inbjudna aktörer från samhället) och olika grupper i kyrkan. Barn och unga har fått en särskild plats. Personal har bland annat sett på församlingsinstruktionen ur olika perspektiv, som till exempel teologi, musik, idealitet, olika åldrar, vi och dem, det kyrkliga språket och genus. Perspektiven diakoni, mission, undervisning och gudstjänstliv har förtroendevalda haft ett särskilt ansvar för.

 

Församlingens grundläggande uppgift är att fira gudstjänst, bedriva undervisning samt utöva diakoni och mission. Syftet är att människor ska komma till tro på Kristus och leva i tro, en kristen gemenskap skapas och fördjupas, Guds rike utbredas och skapelsen återupprättas. Allt annat som församlingen utför är stöd för och en konsekvens av denna grundläggande uppgift.

Ur Kyrkoordningen

Ladda ner och läs hela församlingsinstruktionen