Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Svenska kyrkan Tidaholm Besöksadress: Svenska kyrkan Tidaholm Kyrkans hus, Expedition mån-fred 8-12 (v.26-32), 52231 Tidaholm Postadress: Svenska kyrkan Tidaholm, Box 93, 52222 TIDAHOLM Telefon:+46(502)19770 E-post till Svenska kyrkan Tidaholm

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Församlingsinstruktion

Svenska kyrkan Tidaholms måldokument 2017-2021

Församlingsinstruktionen är väl förankrad och har involverat många t.ex. genom samtalskvällar, enkäter, tvärgrupper (med bl.a. inbjudna aktörer från samhället) och olika grupper i kyrkan. Barn och unga har fått en särskild plats. Personal har bl.a. sett på församlingsinstruktionen från olika perspektiv t.ex. teologi, musik, idealitet, olika åldrar, vi och dem, kyrkliga språket och gender. Perspektiven diakoni, mission, undervisning och gudstjänstliv har förtroendevalda haft ett särskilt ansvar för.

"Församlingens grundläggande uppgift är att fira gudstjänst, bedriva undervisning samt utöva diakoni och mission. Syftet är att människor ska komma till tro på Kristus
och leva i tro, en kristen gemenskap skapas och fördjupas, Guds rike utbredas och skapelsen återupprättas. Allt annat som församlingen utför är stöd för och en konsekvens av denna grundläggande uppgift."
(Ur Kyrkoordningen)