Barn och ungdom

Barn har en alldeles speciell plats i kyrkan.

Budskapet är tydligt - alla är älskade för sin egen skull.

Jesus sa: ”Låt barnen komma hit till mig och hindra dem inte; Guds rike tillhör sådana som de. Och han tog dem i famnen, lade händerna på dem och välsignade dem.”

Svenska kyrkan Tidaholm har en rik och levande verksamhet för barn, unga och deras familjer. Här får barnen genom sång och musik, lek, berättelser, drama, friluftsliv, läger och gudstjänst upptäcka och uppleva vem Jesus är. I mötet med andra barn, ideella ledare och anställd personal får barnen kunskap om och upplevelser av kyrkan och den kristna tron.

I kyrkans barngrupper får barnen möta bibelberättelser, böner och sånger som blir en del av den grund som barnet bär med sig genom hela livet. Kyrkans budskap är tydligt; alla är älskade för sin egen skull. Alla är värdefulla och uppskattade.

Längst ner på sidan kan du ladda ner och spara Mötesplatsfoldern, där alla våra verksamheter finns samlade för barn, unga och vuxna.