Kyrkans hus med kyrkogården och Tidaholms kyrka till vänster (utanför bilden), solen skiner och himlen är blå.
Foto: Tone Westerlund

Tidaholms församling

I Tidaholm ligger Kyrkans hus, Tidaholms kyrka och till församlingen hör även Baltaks kyrka och församlingshem samt Mobackens kapell.

Tidaholms kyrka

Varje söndag firar vi mässa kl 10.30. Mässan hos oss präglas av att många är delaktiga. Varje vecka (ej sommartid) förbereds mässan av en gudstjänstgrupp. Vi har också så gott som varje söndag medverkan av någon av våra körer, eller av någon enskild sångare eller musiker. Ord som delaktighet, mångfald och glädje beskriver vår mässa på ett bra sätt.

Kyrkans hus i Tidaholm

Välkommen du som tvivlar, du som söker, längtar, hoppas och tror att det finns en makt större än vi själva, en kraft att ösa ur när vår egen tagit slut.

Kyrkans hus i Tidaholm sprudlar ofta av liv! Varje vecka samlas grupper av de mest skilda slag i Kyrkans hus, bredvid Tidaholms kyrka. Barn, unga, vuxna, gamla… Kanske är Torgcaféet mest känt, med gott fika och trevlig gemenskap varje onsdag. 200-400 cafégäster kan inte ha fel!

Mobackens kapell

Mobackens kapell är ett omtyckt kapell för det lilla dopet, vigseln eller begravningen. Gudstjänster firas cirka tio gånger om året.

Baltaks kyrka och församlingshem

Baltaks kyrka och församlingshem är också mycket omtyckt för dop, vigsel och begravning. Här har en spännande gudstjänstform vuxit fram, Baltaksmässan, som är inspirerad av Allahelgonamässan i Stockholm.

Till Baltak hör också en syförening och en studiegrupp om kyrkan och socknen.

Tidaholms kyrka

Tidaholms nuvarande kyrka invigdes år 1841. Kyrkan har emellertid funnits i bygden sedan medeltiden. Den första kyrkan var belägen på Tidans norra strand ca 150 m från den nuvarande kyrkan. Den gamla raserades år 1840. Platsen är markerad genom att ett kors har rests på den.

En bilväg som går förbi Kyrkans hus, där är också en flaggstång med Svenska kyrkans flagga samt några bilar vid sidan av vägen.

Kyrkans hus, Tidaholm

Det är många som känner sig hemma i Kyrkans hus i Tidaholm. Det är ofta tusen personer som besöker huset varje vecka, allt från grupper för de små till de äldre. Lokalerna används även till dop- och begravningssamlingar.

Baltaks kyrka

Under kraftiga protester från församlingsbor i Baltak revs år 1839 församlingens medeltidskyrka, vilket resulterade i att församlingen blev utan egen kyrka i nästan 80 år. Medeltidskyrkan var uppförd vid Tidans västra strand. På platsen finns idag ett stort kopparklätt träkors där det sommartid firas friluftsgudstjänster.

Baltaks församlingshem

Baltaks församlingshem ligger mittemot Baltaks kyrka, som ligger fem kilometer utanför Tidaholm.

Mobackens kapell

På 1930- talet föddes tanken på en kyrkobyggnad vid Mobacken. Ortsbefolkningen ville ha möjlighet att fira gudstjänst på närmare håll än Tidaholm. På en auktion den 21 april 1937 gjorde man en första insamling och den 15 juni samma år bildades Mobackens kapellförening.