Tidaholms församling

Tidaholms kyrka

Varje söndag firar vi mässa kl 10.30. Mässan hos oss präglas av att många är delaktiga. Varje vecka (ej sommartid) förbereds mässan av en gudstjänstgrupp. Vi har också så gott som varje söndag medverkan av någon av våra körer, eller av någon enskild sångare eller musiker. Ord som delaktighet, mångfald och glädje beskriver vår mässa på ett bra sätt.

Kyrkans hus i Tidaholm

Kyrkans hus i Tidaholm sprudlar ofta av liv! Varje vecka samlas grupper av de mest skilda slag i Kyrkans hus, bredvid Tidaholms kyrka. Barn, unga, vuxna, gamla… Kanske är vårt onsdagscafé mest känt, gott fika och trevlig gemenskap. 300-400 gäster varje onsdag kan inte ha fel!

Mobackens kapell

Mobackens kapell är ett omtyckt kapell för det lilla dopet, vigseln eller begravningen. Gudstjänster firas ca 10 gånger om året och flera av dem tillsammans med barngruppen ”Lördagsträffen”.

Baltaks kyrka och församlingshem

Baltaks kyrka och församlingshem är också mycket omtyckt för dop, vigsel och begravning. Här har en spännande gudstjänstform vuxit fram ”Baltaksmässan” som är inspirerad av Allahelgonamässan i Stockholm. ” Välkommen du som tvivlar, du som söker, längtar, hoppas och tror att det finns en makt större än vi själva, en kraft att ösa ur när vår egen tagit slut.” Till Baltak hör också kören ”Stella Nova”, syföreningen och en studiegrupp om kyrkan och socknen.