Tidaholms församling

I Tidaholm ligger Kyrkans hus, Tidaholms kyrka och till församlingen hör även Baltaks kyrka och församlingshem samt Mobackens kapell. Läs gärna mer om dem här på sidan!

Tidaholms kyrka

Varje söndag firar vi mässa kl 10.30. Mässan hos oss präglas av att många är delaktiga. Varje vecka (ej sommartid) förbereds mässan av en gudstjänstgrupp. Vi har också så gott som varje söndag medverkan av någon av våra körer, eller av någon enskild sångare eller musiker. Ord som delaktighet, mångfald och glädje beskriver vår mässa på ett bra sätt.

 

Tidaholms kyrka

Tidaholms nuvarande kyrka invigdes år 1841. Kyrkan har emellertid funnits i bygden sedan medeltiden. Den första kyrkan var belägen på Tidans norra strand ca 150 m från den nuvarande kyrkan. Den gamla raserades år 1840. Platsen är markerad genom att ett kors har rests på den.

Kyrkans hus i Tidaholm

Kyrkans hus i Tidaholm sprudlar ofta av liv! Varje vecka samlas grupper av de mest skilda slag i Kyrkans hus, bredvid Tidaholms kyrka. Barn, unga, vuxna, gamla… Kanske är vårt onsdagscafé mest känt, gott fika och trevlig gemenskap. 300-400 gäster varje onsdag kan inte ha fel!

Kyrkans hus, Tidaholm

Det är många som känner sig hemma i Kyrkans hus i Tidaholm. Det är ofta tusen personer som besöker huset varje vecka, allt från grupper för de små till de äldre. Dessutom nyttjas lokalerna till dop och begravningssamlingar.

Vy över bygget av nya Kyrkans hus, bild tagen i juni 2022.

Kyrkans hus - vad är på gång?

Den senaste omfattande renoveringen av Kyrkans hus gjordes 1978, alltså för 40 år sedan. Det har varit ett hårt slitage då tusentals människor besökt Kyrkans hus varje vecka under terminerna tidigare. Något färre har det varit under sommar- och juluppehållet.

Mobackens kapell

Mobackens kapell är ett omtyckt kapell för det lilla dopet, vigseln eller begravningen. Gudstjänster firas ca 10 gånger om året och flera av dem tillsammans med barngruppen ”Lördagsträffen”.

Mobackens kapell

På 1930- talet föddes tanken på en kyrkobyggnad vid Mobacken. Ortsbefolkningen ville ha möjlighet att fira gudstjänst på närmare håll än Tidaholm. På en auktion den 21 april 1937 gjorde man en första insamling och den 15 juni samma år bildades Mobackens kapellförening.

Baltaks kyrka och församlingshem

Välkommen du som tvivlar, du som söker, längtar, hoppas och tror att det finns en makt större än vi själva, en kraft att ösa ur när vår egen tagit slut.

Baltaks kyrka och församlingshem är också mycket omtyckt för dop, vigsel och begravning. Här har en spännande gudstjänstform vuxit fram, Baltaksmässan, som är inspirerad av Allahelgonamässan i Stockholm.

Till Baltak hör också kören Stella Nova samt syföreningen och en studiegrupp om kyrkan och socknen.

Baltaks kyrka

Under kraftiga protester från församlingsbor i Baltak revs år 1839 församlingens medeltidskyrka, vilket resulterade i att församlingen blev utan egen kyrka i nästan 80 år. Medeltidskyrkan var uppförd vid Tidans västra strand. På platsen finns idag ett stort kopparklätt träkors där det sommartid firas friluftsgudstjänster.

Baltaks församlingshem

Baltaks församlingshem ligger mittemot Baltaks kyrka, som ligger fem kilometer utanför Tidaholm.